Archief van de KernVisie nieuwsberichten

De regering ontvouwt haar uitbreidingsplannen kernenergie

juli 2022 - Minister Jetten van Klimaat en Energie stuurde op 1 juli 2022 een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de te nemen stappen opsomt, die moeten leiden tot de bouw en inbedrijfname van twee kerncentrales. De eerste zal vanwege de noodzakelijke procedures pas na 2030 kunnen opstarten. Tegelijk met de Kamerbrief beantwoordde hij drie series Kamervragen. Lees verder

De regering reserveert 5 miljard euro voor de bouw van 2 kerncentrales

juni 2022 - Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft begin juni 2022 het “Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat” naar de Kamer gestuurd. Het bevat vele maatregelen ter voorkoming van de opwarming van de aarde. Het beleidsprogramma moet er in combinatie met het wetgevingsprogramma voor zorgen, dat de regering haar ambitie gaat waarmaken. Lees verder

Doorbraak in productieproces van zeldzaam kankermedicijn uit kernafval

juni 2022 - Een zeldzaam medicijn tegen kanker is gebaseerd op de radio-isotoop lood-212 (Pb-212), die een halfwaardetijd heeft van 10,6 uur. Pb-212 is een betastraler, maar zijn dochterkernen zijn alfa– en beta– en (met een waarschijnlijkheid van 36%) gammastralers. Effectief is Pb-212 te zien als een alfastraler. Pb-212 vervalt uiteindelijk naar lood-208 (Pb-208). Lees verder

Amerikaanse overheid helpt met testfaciliteiten ontwikkeling snelle reactor

juni 2022 - De verwachtingen van de natriumgekoelde snelle kweekreactor waren vijftig jaar geleden hooggespannen. Het grote voordeel van dit type reactor ten opzichte van de gewone lichtwaterreactor is, dat hij het natuurlijk uranium voor de splijtstof zeventig keer beter gebruikt. De splijtstof van de kweekreactor bestaat uit een mengsel van uranium en plutonium. Lees verder

IAEA ontwikkelt roadmap voor commerciële waterstofproductie met kernenergie

juni 2022 - De vraag is of waterstof in vergelijking met aardgas commercieel wel aantrekkelijk is. De prijs van aardgas lag tot voor kort tussen $ 5 en $ 10 per MegaWattuur (MWh). De gasprijs is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne fors gestegen. In de maanden april en mei 2022 lag hij tussen $ 80 en $ 100 per MWh. Lees verder

Kernenergie in plan van Europese Commissie om Russische energie te weren

mei 2022 - De Europese Raad van ministers besloot in maart 2022 om de afhankelijkheid van Russische energie zo spoedig mogelijk te beëindigen. Naar aanleiding van dat besluit stelde de Europese Commissie een plan op, dat ze de naam REPowerEU  gaf en dat ze op 18 mei toestuurde de Raad, het Europese Parlement en een tweetal comités. REPowerEU  bevat een aantal actiepunten. Lees verder

Nieuwsarchief