{settings.product}

Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Aanleg tunnels in 's werelds eerste eindberging van start in Finland

juni 2021 - In Finland is begonnen met het aanleggen van een vijftal tunnels in de eindberging van uitgeputte splijtstofelementen. Elke tunnel is 350 meter lang en is geschikt voor de permanente opslag van een dertigtal houders, die elk 65 ton aan geconditioneerde uitgeputte splijtstof bevatten. De aanleg van het ondergrondse gangenstelsel, waar de tunnels op uitkomen, is eind 2015 van start gegaan. Lees verder

Frans parlementair bureau ziet voordelen kernenergie bij waterstofproductie

juni 2021 - De Franse regering heeft sinds 2018 een beleid ontwikkeld om het gebruik van waterstof te bevorderen. De productie ervan moet met een lage CO2-emissie plaatsvinden. Het motief is om de nationale CO2-uitworp omlaag te brengen. Gememoreerd zij, dat waterstof, net als elektriciteit, een energiedrager is en geen energiebron. Het Franse parlement heeft de taak om het overheidsbeleid te toetsen. Lees verder

Amerikaans elektriciteitsbedrijf bouwt prototype zoutgekoelde kogelbedreactor

juni 2021 - Amerika’s grootste elektriciteitsbedrijf TVA °), dat 40% van zijn stroom met kernenergie opwekt, gaat een klein prototype van een zoutgekoelde kogelbedreactor bouwen in Oak Ridge, vlakbij het kernenergieonderzoekcentrum. TVA ging daartoe een samenwerking aan met het bedrijf Kairos Power, dat deze reactor ontwikkelt. Lees verder

Rolls-Royce zoekt externe financiering voor ontwikkeling modulaire drukwaterreactor

mei 2021 - Rolls-Royce leidt een consortium, dat een Engelse kleine modulaire drukwaterreactor ontwikkelt. Het betreft de grootste samenwerking op het gebied van de energietechniek, die Engeland ooit gezien heeft. Grote ingenieursbureaus, die bekend zijn met de reactortechniek, participeren. Het ontwerp is op hoofdlijnen gereed. Lees verder

NRG houdt webinar over nucleaire innovatie en u bent welkom

mei 2021 - Op donderdag 20 mei organiseert NRG van 15:30 tot 16:30 een webinar over innovatie op het gebied van de kernenergie. Tijdens het webinar zullen enkele internationale deskundigen een kant van de innovatie belichten. De heer Jim Reed van EdF zal ingaan op aspecten van de bedrijfsvoering van kerninstallaties op de lange termijn °) en met name op de aspecten, die in Engeland spelen. Lees verder

Het radioactief afval huilt een beetje

mei 2021 - Enkele jaren geleden constateerde NIRAS, de Belgische organisatie voor opslag van radioactief afval, dat de betonnen vaten, die het laagactief afval bevatten, een soort tranen afscheiden. Ze lijken dus te huilen. Analyse wees uit, dat die tranen een soort gel zijn, dat ontstaat na bevriezing van het vat. Lees verder

Nieuwsarchief