Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Typegoedkeuring en mini veiligheidszone voor kleine modulaire kernreactor

november 2022 - De inbedrijfstelling in Idaho eind 2029 van de eerste kerncentrale met kleine modulaire reactoren (SMR) is een stap dichterbij gekomen. De Amerikaanse vergunningverlener NRC ˚) geeft op 25 november 2022 een typegoedkeuring af voor de SMR van NuScale. Lees verder

Polen kiest voor kerncentrale van Westinghouse en omarmt de Koreaanse

november 2022 - Het Poolse energiebeleid is er op gericht om voor het jaar 2040 een tweetal kerncentrales te bouwen. Elk met drie reactoren en met in totaal een vermogen, dat ligt tussen de 6 en 9 GWe. De Poolse regering reserveerde daarvoor een bedrag van € 40 miljard. Er zijn twee vestigingsplaatsen, Lubiatowo-Kopalino en Patnów. Lees verder

Frankrijk repareert zijn kerncentrales en raadpleegt zijn bevolking

november 2022 - Frankrijk heeft 56 kernreactoren, die tezamen een vermogen hebben van 61,4 GWe. Die reactoren zijn in een paar grote series gebouwd, waardoor veel reactorcomponenten identiek zijn. Een nadeel van deze werkwijze is, dat als er een probleem optreedt in een reactor, de kans groot is, dat ook andere reactoren daarmee behept zijn. In het najaar van 2021 deed zo’n probleem zich voor. Lees verder

De rol van kernenergie in de toekomstige waterstofeconomie

oktober 2022 - Het Nucleair Energie Agentschap (NEA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde in september 2022 een rapport over de rol, die kernenergie speelt in de toekomstige waterstofeconomie ˚). Het bevat tevens de productie– en transportkosten van waterstof en het geeft inzicht in de mate, waarin kernenergie concurrerend is met andere productiemethoden. Lees verder

Zwedens nieuwe energiebeleid: Heropening en nieuwbouw van kerncentrales

oktober 2022 - Zweden heeft sinds half oktober 2022 een nieuwe regering, waaraan vier centrumrechtse partijen deelnemen. Ultrarechts geeft gedoogsteun. Het regeerakkoord, Tidö-overeenkomst geheten, bevat een paragraaf, die over kernenergie gaat. De doelstelling ten opzichte van het oude beleid is veranderd. Geen 100% duurzame energie meer. Wel 100% fossiel vrije energie. Lees verder

Premiers spreken samenwerking af inzake kernenergie en steunen Sizewell C

oktober 2022 - Premier Truss van Engeland en Macron van Frankrijk maakten een aantal afspraken over kernenergie in de marge van de oprichtingsbijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap in Praag op 6 oktober 2022. Ze besloten tot een samenwerking met name op het gebied van de innovatie, de ontwikkeling van infrastructuur en deskundigheid van werknemers in de sector. Lees verder

Nieuwsarchief