Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Finland start bouw van proefreactor voor stadsverwarming

juni 2024 - Stadsverwarming is populair in Finland. Veel woningen zijn er op aangesloten. De stadsverwarmingscentrales gebruiken veelal steenkool als energiebron, naast turf, hout en aardgas.  Het energiebeleid is er op gericht om deze brandstoffen uit te faseren. Lees verder

Extra hoge effectiviteit van ultrakorte bestraling en de FLASH-protonentherapie

juni 2024 - Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om de bestraling van tumoren effectiever te maken. Bij een medische bestraling is alles er op gericht om de tumor zo hard mogelijk te raken en het omringende gezonde weefsel zoveel mogelijk te ontzien. Dat gebeurt in de praktijk door de tumor van verschillende kanten te bestralen. Lees verder

Regering en aandeelhouders van EPZ verkennen overname van Borssele door de staat

juni 2024 - Met zijn brief van 4 juni 2024 heeft minister Jetten van Klimaat en Energie de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn bereidheid om verkennende gesprekken te voeren met de eigenaar van Borssele over een mogelijke overname van de kerncentrale door de staat. Lees verder

Engelands plan voor meer kernenergie komt op stoom

juni 2024 - De regering van England heeft Wylfa, dat in het meest noordwestelijke puntje van Wales ligt, aangewezen als vestigingsplaats voor de volgende grote kerncentrale met een vermogen van 3,2 GWe. Lees verder

Als radioactief afval ooit veel waard is en geen last meer

mei 2024 - Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) bracht onlangs een rapport uit, dat – vrij vertaald – is getiteld: “Als radioactief afval ooit veel waard is en geen last meer” ˚). Lees verder

Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor

mei 2024 - ARC Clean Technology Inc, de Zuid-Koreaanse reactorleverancier Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) en het Canadese elektriciteitsbedrijf New Brunswick Power Co zijn in mei 2024 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, die ten doel heeft om een ARC-100, een modulaire snelle demonstratiereactor te bouwen naast de bestaande kerncentrale Point Lepreau. Deze reactor zou in 2029 moeten opstarten. Lees verder

Nieuwsarchief