{settings.product}

Nieuwsarchief

Belgische vergunningverlener wil internationale eindberging. In België?

juni 2020 - FANC is de Belgische vergunningverlener, tevens toezichthouder, op het gebied van kernenergie en straling. De organisatie heeft een rapport beoordeeld over de wenselijkheid van de definitieve opslag van langlevend en hoogradioactief afval in een eindberging. Dat rapport is opgesteld door NIRAS, de Belgische centrale organisatie voor radioactief afval. Lees verder

Zinvol debat over kernenergie in Tweede Kamer

juni 2020 - Op 25 juni 2020 vond een interessant debat plaats in de Tweede Kamer over kernenergie in relatie tot de taxonomie en de Green Deal van de Europese Commissie. Kortheidshalve zij voor achtergrondinformatie over de beide onderwerpen verwezen naar het KernVisie Nieuwsbericht van 4 februari en naar het Nieuwsbericht van 27 april 2020. Lees verder

IEA ziet te weinig kernenergie voor duurzame energievoorziening

juni 2020 - Het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat deel uitmaakt van OESO, houdt de mondiale ontwikkelingen op energiegebied in de gaten. Het maakt daartoe jaarlijks de World Energy Outlook, een rapport, waarin de verwachtingen voor het energieverbruik voor de komende jaren staan. Dat is inclusief de milieubelasting, waaronder de CO2-emissie. Lees verder

Twee nieuwtjes uit Petten

juni 2020 - 1. HFR breekt zijn eigen record De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten heeft in de maand mei 2020 meer medische radio-isotopen geproduceerd dan ooit tevoren. Het betrof met name molybdeen-99 en lutetium-177. Het molybdeen vindt toepassing voor het stellen van diagnoses van vaak levensbedreigende ziekten. Lutetium is nodig voor de behandeling van bepaalde typen kanker. Lees verder

Voorzieningsagentschap van Euratom viert zijn diamanten jubileum

juni 2020 - Het voorzieningsagentschap van Euratom°) is ingesteld op basis van het Euratomverdrag. Het agentschap vierde op 1 juni 2020 zijn zestig jarig bestaan. Het is gevestigd in Luxemburg en het voert het beheer over alle splijtstoffen in de Europese Unie. Lees verder

Gesmoltenzoutreactor krijgt zout dankzij samenwerking

juni 2020 - Kairos Power °) is een van de twee Amerikaanse bedrijven, die sinds 2019 van het energieministerie DoE subsidie ontvangt voor de ontwikkeling van een SMR, een kleine modulaire reactor. Het betreft een bijna drukloze gesmoltenzoutreactor, die in hoge mate inherent veilig is en die een vermogen krijgt van 140 MWe. Lees verder

Nieuwsarchief