{settings.product}

Nieuwsarchief

Nieuw type atoombatterij gebruikt vervalproduct van plutonium

mei 2019 - Technici van de universiteit van Leicester en van het Engelse National Nuclear Laboratory zijn er in geslaagd een atoombatterij te maken, die werkt op een vervalproduct van plutonium. Dat is de isotoop americium-241, die ontstaat door het verval van plutonium-241. Pu-241 heeft een halfwaardetijd van 14,89 jaar. Am-241 van 458 jaar. Lees verder

Diepe eindberging beste uit vergelijking

mei 2019 - Uit een vergelijking van verschillende typen eindbergingen blijkt, dat voor kernsplijtingsafval de diepe geologische opslag de beste oplossing is, mits de locatie in een seismisch rustig gebied ligt. Dus ver van breuklijnen en vulkanen vandaan. Het betreft de definitieve opslag diep in rotsformaties van de aardkorst, in kleilagen of in zoutlagen. Lees verder

Deloitte ziet fors economisch belang van meer kernenergie

april 2019 - Deloitte heeft een studie gedaan naar het economische belang van kernenergie, zowel op dit moment, als in het jaar 2050. De belangenorganisatie Foratom heeft dat bekend gemaakt. Thans draaien 126 nucleaire eenheden in EU28, die gezamenlijk een vermogen hebben van 118 GWe. Lees verder

Toshiba kan chemische elementen uit verglaasd kernafval halen

april 2019 - Japanse onderzoekers van de firma Toshiba zijn erin geslaagd een viertal chemische elementen af te scheiden uit nagemaakt verglaasd kernafval. Daartoe losten ze het verglaasde afval op in een gesmolten zout. Het gebruikte gesmolten zout degradeert niet onder invloed van straling en is herbruikbaar. Lees verder

Europese Commissie wil Euratomverdrag aanpassen

april 2019 - Het Euratomverdrag stamt uit 1957. Het is het oudste verdrag, waarop de Europese Unie is gebaseerd. Het Europese Parlement bestond toentertijd nog niet. Er is daarom geen parlementaire controle op de uitvoeringsaspecten. Het verdrag geeft de Commissie vele supranationale bevoegdheden op het gebied van de civiele toepassing van kernenergie. Lees verder

Nieuwe typen microreactoren in ontwikkeling

april 2019 - Microreactoren hebben een vermogen van minder dan 30 MWe per eenheid. Ze heten ook wel MNRs of Micro Nuclear Reactors. Lees verder

Nieuwsarchief