{settings.product}

Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Beierens beleid gericht op langer openhouden van zijn kerncentrale

mei 2022 - De deelstaatregering van Beieren in Duitsland keurde op 17 mei 2022 het nieuwe beleid goed, dat is gericht op het langer openhouden van zijn kerncentrale Isar-2. De goedkeuring is verpakt in het omvangrijke energiebeleidsplan van Beieren, dat veel maatregelen op het gebied van de duurzame energie bevat. Lees verder

Bescherming marine ecosysteem met kerntechniek in Brazilië

mei 2022 - De populaire stranden in Brazilië hebben veel last van milieuvervuiling. Deels vanwege natuurlijke oorzaken. Deels betreft het aangespoeld afval, zoals plastic en geloosde olie. De natuurlijke verontreiniging is afkomstig van een overvloed aan zeealg en microalg. Deze veroorzaken de zogeheten “rode vloed”, die acht weken aanhoudt. Lees verder

Kernenergie pijler van toekomstig slim CO2-loos hybride energiesysteem

mei 2022 - Kernenergie, duurzame energie, elektriciteitopslag en waterstof zijn de pijlers van het toekomstige CO2-loze hybride energiesysteem. De structuur van zo’n systeem is vanwege de complexiteit geen vanzelfsprekendheid. Er is onderzoek en innovatie nodig om het te ontwerpen, te realiseren en te bedrijven. Lees verder

Protonentherapie tegen borstkanker in ontwikkeling

mei 2022 - De behandeling van niet-uitgezaaide tumoren met protonentherapie maakt een snelle ontwikkeling door. Een kenmerk van een behandeling met protonen is, dat ze een beperkte indringingsdiepte hebben, die afhankelijk is van de energie van het proton en die maximaal ongeveer 30 centimeter bedraagt. Lees verder

Universiteit Groningen concludeert dat kernenergie loont naast duurzaam

april 2022 - In een systeem voor elektriciteitsproductie met veel duurzame energie is de prijs van elektriciteit laag als het waait of als de zon schijnt. Vanaf een bepaald punt echter leiden meer windmolens en zonnepanelen niet tot een evenredig hogere duurzame energieproductie. Er vindt verzadiging plaats. Ook in geval van opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Technisch is veel mogelijk. Lees verder

Kamerlid wil al in 2030 kleine modulaire kernreactoren

april 2022 - De ontwikkeling van de kleine modulaire kernreactor ofwel de SMR gaat zo snel, dat die de aandacht trok van kamerlid Henri Bontenbal (CDA). Hij verdiepte zich erin en kwam tot de slotsom, dat we de komst van deze reactoren moeten bevorderen. Hij stelde daartoe een actieplan op, dat hij de regering aanbood. Dat actieplan staat op de website van het CDA. Lees verder

Nieuwsarchief