{settings.product}

Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Polen besluit: Kern er in; Kolen er uit

september 2021 - De beleidsnota, die de Poolse regering publiceerde, beoogt de elektriciteit uit kolencentrales te vervangen door die uit kerncentrales. Het document is getiteld: “Polens Energieprogramma 2040”. Lees verder

Gesteggel over opname van kernenergie in Europese taxonomie

september 2021 - De groene taxonomie ligt ten grondslag aan de “Green Deal”, het Europese programma, dat de reductie van broeikasgassen in EU beoogt met ten minste 40% in het jaar 2030 en tot nul in 2050. De taxonomie beschrijft de technologieën, zoals zon en wind, die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Europese Unie en de Europese Centrale Bank. Lees verder

Regering stuurt rapport marktconsultatie nieuwe kerncentrales naar Kamer

september 2021 - De regering gaf opdracht aan KPMG om een marktconsultatie voor de bouw van nieuwe kerncentrales in ons land uit te voeren. Aan die opdracht lag de motie Dijkhoff ten grondslag. Begin juli 2021 verscheen het rapport, dat inmiddels bij de Tweede Kamer ligt. Lees verder

NRG test geavanceerde splijtstof in kader van nieuwe samenwerking

juni 2021 - De innovatie in de Verenigde Staten op het gebied van de kernenergie werkt door naar Nederland. NRG en het Amerikaanse bedrijf Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) kondigden aan, dat ze een samenwerking zijn aangegaan. NRG zal een programma implementeren om de prestatie- en veiligheidskenmerken te analyseren van de nieuwe FCM-splijtstof (Fully Ceramic Micro encapsulated). Lees verder

Amerikaanse verrijker mag tot aan grens gaan

juni 2021 - De splijtstof voor civiele kernreactoren is laagverrijkt uranium. Dat is LEU ofwel low enriched uranium. Deze splijtstof heeft een maximale verrijkingsgraad van 20%. Deze grenswaarde is gekozen vanwege de non-proliferatie. De lichtwaterreactoren van gewone kerncentrales draaien op een verrijking van minder dan 5%. Lees verder

Aanleg tunnels in 's werelds eerste eindberging van start in Finland

juni 2021 - In Finland is begonnen met het aanleggen van een vijftal tunnels in de eindberging van uitgeputte splijtstofelementen. Elke tunnel is 350 meter lang en is geschikt voor de permanente opslag van een dertigtal houders, die elk 65 ton aan geconditioneerde uitgeputte splijtstof bevatten. De aanleg van het ondergrondse gangenstelsel, waar de tunnels op uitkomen, is eind 2015 van start gegaan. Lees verder

Nieuwsarchief