Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Nederlands-Belgische samenwerking gericht op de nieuwe kerncentrale

maart 2023 - De directeuren van NRG-Pallas en Tractebel ondertekenden op 17 maart 2023 voorafgaande aan het Belgisch-Nederlandse topoverleg van leidinggevenden op het gebied van de kernenergie op de Belgische ambassade in Den Haag een Memorandum van Overeenstemming. De samenwerking heeft ten doel om de bouw van de nieuwe Nederlandse kerncentrale te faciliteren. Lees verder

Synthetische brandstof op basis van kernenergie is een milieuvriendelijke optie

maart 2023 - De productie van synthetische brandstof met behulp van kernenergie is een reële mogelijkheid. Dat blijkt uit een rapport ˚), dat de adviesbureaus Equilibrion en Nuclear Industry Association opstelden voor de Engelse regering en waarin de productie van synthetische brandstof op haar merites is beoordeeld. Lees verder

Nieuwe techniek verbetert waarborg tegen misbruik splijtstof inclusief die van Iran

maart 2023 - Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) is belast met de controle op het mogelijke misbruik van splijtstoffen. Daartoe zijn verspreid over de hele wereld 1300 bewakingscamera’s geïnstalleerd bij de desbetreffende kerninstallaties, die hun beelden doorgeven aan IAEA. Daaruit blijkt of eventueel misbruik plaatsvond. De bewaking met camera’s is echter niet genoeg. Lees verder

EC vindt waterstof uit kernenergie schoon en NL in pro-kernenergie alliantie

maart 2023 - De minister van Energie van Frankrijk, Agnes Pannier–Runache, nam het initiatief om een bondgenootschap van een aantal gelijkgestemde Europese landen te stichten, die het gebruik van kernenergie en de productie van waterstof met kernenergie willen bevorderen. Nederland en nog tien EU-landen maken deel uit van de alliantie voor kernenergie en waterstof. Lees verder

Regering Japan omarmt plan voor zoveel mogelijk kernenergie

februari 2023 - De vergroening van Japans energievoorziening – met behoud van de voorzieningszekerheid van elektriciteit – was het onderwerp, waarover een comité van deskundigen adviseerde. Dit comité, het GX-comité ˚), stelde ook een plan op om de vergroening zo snel mogelijk te realiseren. Lees verder

Pallas voldoet aan eisen en krijgt benodigde vergunningen

februari 2023 - Pallas is de opvolger van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Volgens de planning zou Pallas in 2026 bedrijfsgereed moeten zijn. Pallas is net als HFR een Materiaal Test Reactor (MTR). Hun belangrijkste activiteit is echter de productie van medische radio-isotopen. Lees verder

Nieuwsarchief