{settings.product}

Nieuwsarchief

Stroomproductie met kernenergie vorig jaar bijna op recordhoogte

september 2020 - WNA maakte een rapport over hoe goed de kerncentrales over de gehele wereld hebben gedraaid in 2019. Daaruit blijkt, dat toen bijna het productierecord is gebroken. Ze wekten in totaal 2657 TWh op. In 2018 was dat 2563 TWh. Alleen in 2006 was het iets meer, namelijk 2661 TWh. Het jaar 2019 was het zevende jaar op rij, dat de productie hoger was dan in het jaar daarvoor. Lees verder

Engelse blauwdruk voor goedkope kernenergie

september 2020 - In westerse landen zijn de investeringskosten van kerncentrales veel hoger en de bouwtijden veel langer, dan in Aziatische landen, zoals China, Japan en Zuid-Korea. Een Engelse industriële studiegroep onderzocht de mogelijkheden om de investeringskosten met 30% te verminderen. Het eindrapport is onlangs verschenen. Lees verder

U-batterij heeft de wind mee

september 2020 - De U-batterij is een microreactor. De TU Delft en de Universiteit van Manchester waren betrokken bij de voorbereiding. Urenco ondersteunde het project. De ontwikkeling van deze reactor maakt deel uit van de Engels-Canadese samenwerking op het gebied van de toekomstige reactoren. Zie ook het KernVisie nieuwsbericht van 3 januari 2019. Lees verder

Belgische vergunningverlener wil internationale eindberging. In België?

juni 2020 - FANC is de Belgische vergunningverlener, tevens toezichthouder, op het gebied van kernenergie en straling. De organisatie heeft een rapport beoordeeld over de wenselijkheid van de definitieve opslag van langlevend en hoogradioactief afval in een eindberging. Dat rapport is opgesteld door NIRAS, de Belgische centrale organisatie voor radioactief afval. Lees verder

Zinvol debat over kernenergie in Tweede Kamer

juni 2020 - Op 25 juni 2020 vond een interessant debat plaats in de Tweede Kamer over kernenergie in relatie tot de taxonomie en de Green Deal van de Europese Commissie. Kortheidshalve zij voor achtergrondinformatie over de beide onderwerpen verwezen naar het KernVisie Nieuwsbericht van 4 februari en naar het Nieuwsbericht van 27 april 2020. Lees verder

IEA ziet te weinig kernenergie voor duurzame energievoorziening

juni 2020 - Het Internationaal Energie Agentschap (IEA), dat deel uitmaakt van OESO, houdt de mondiale ontwikkelingen op energiegebied in de gaten. Het maakt daartoe jaarlijks de World Energy Outlook, een rapport, waarin de verwachtingen voor het energieverbruik voor de komende jaren staan. Dat is inclusief de milieubelasting, waaronder de CO2-emissie. Lees verder

Nieuwsarchief