{settings.product}

Archief van de KernVisie nieuwsberichten

Kan de groene droom wel zonder kernenergie?

november 2021 - Onlangs verscheen een analyse over de obstakels, die de grootschalige uitrol van zon en wind in de weg staan. De groene droom is, dat deze goedkope en overvloedig aanwezige duurzame energiebronnen de vervuilende fossiele bronnen snel vervangen. De vraag is hoe reëel deze droom is. Er zijn een tiental belemmeringen, die realisatie in de weg staat. Lees verder

Chinese stad kreeg stadsverwarming op kernenergie

november 2021 - De Chinese stad Haiyang is even groot als Eindhoven of Haarlem en heeft meer dan tweehonderdduizend inwoners. De stad ligt aan de zuidkant van het schiereiland Shangdong aan de Gele zee ter hoogte van Zuid-Korea en ongeveer 700 kilometer ten zuidoosten van Beijing. Het is de eerste Chinese stad, die stadsverwarming heeft op kernenergie. Lees verder

Kerntechniek helpt tegen plasticvervuiling

november 2021 - Het plastic afval vormt een bedreiging van ons leefmilieu. Elk jaar komt er 300 miljoen ton plastic bij. Van het plastic, dat tussen 1950 en 2015 is geproduceerd is nog 17 % in gebruik en is slechts 9% hergebruikt. Een hoeveelheid van 12% is verbrand en 60% verdween op vuilnisbelten. Van dat laatste het meeste in ontwikkelingslanden. Lees verder

IAEA wijst de weg naar mondiale netto emissie van nul

november 2021 - Elk jaar voorkomen de kerncentrales wereldwijd de uitworp van meer dan een miljard ton CO2. Sinds het begin van de productie van kernenergie, zo’n vijftig jaar geleden, is de vermeden emissie opgelopen tot 70 miljard ton. Ter vergelijking: De jaarlijkse mondiale uitstoot van CO2 bedroeg voor de coronacrisis 38 miljard ton. Lees verder

Klimaattop COP26 en IAEA

november 2021 - COP26 ˚) is een extra belangrijke klimaattop, die van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow plaatsvindt. Anders dan bij de COP-bijeenkomsten, die sinds 2015 zijn gehouden, hebben de deelnemende landen de maatregelen geëvalueerd, die ze overeenkwamen bij het klimaatverdrag van Parijs. Dat was COP20. Tijdens COP26 zullen de landen de bevindingen met elkaar delen. Lees verder

President Macron stimuleert ontwikkeling kleine kernreactor met een miljard

oktober 2021 - “France 2030” is het economisch stimuleringsprogramma van € 30 miljard van president Macron, dat is gericht op technologische innovatie van de industrie. De energieparagraaf beslaat € 8 miljard en bevat een drieluik met de onderwerpen kernenergie, waterstof en duurzame energie. Lees verder

Nieuwsarchief