{settings.product}

Vergunningaanvrage Franse eindberging; Bouwstart mogelijk over vier jaar

februari 2023 -

ANDRA ˚), de Franse organisatie voor radioactief afval, heeft de vergunning aangevraagd voor de bouw van de eindberging. De eindberging kreeg de naam Cigéo ˚). Aan de aanvrage is een voorbereidingstijd van ongeveer dertig jaar voorafgegaan. Onlangs is een keuze gemaakt uit een viertal voorgeselecteerde  plaatsen, waaraan in de afgelopen jaren zowel theoretisch als experimenteel geologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

De eindberging komt in het gebied tussen de Maas en de Marne, nabij de plaats Bure. Dat ligt 200 kilometer ten oosten van Parijs, ofwel ongeveer halverwege Parijs en Straatsburg. Cigéo beslaat bovengronds een oppervlakte van vijftien vierkante kilometer. Het centrum zal honderd jaar in bedrijf blijven en krijgt voldoende capaciteit om 85 000 kubieke meter radioactief afval op te slaan.

De te bouwen faciliteit zal bestaan uit een tweetal gebouwen, die een paar kilometer uit elkaar liggen. Het eerste gebouw is voor het in ontvangst nemen, het controleren en het in gereedheid brengen van het radioactieve afval, dat bestaat uit Hoog Actief Vast Afval (HAVA) en Middel Actief Vast Afval (MAVA). Na de voorbereiding gaat het afval met een kabelbaan via een schuin aflopende, vier kilometer lange tunnel naar de verzamelruimte, die 500 meter onder het tweede gebouw ligt. Tussen het tweede gebouw en de verzamelruimte bevinden zich een vijftal schachten voor aan– en afvoer van materiaal en personeel. De verzamelruimte is aangesloten op een stelsel van horizontale ondergrondse tunnels en bergruimten. De bergruimten voor HAVA zijn horizontale boorgaten van honderd meter lang en zeventig centimeter diameter. Die voor MAVA zijn gangen van een paar honderd meter lang en met een diameter van ongeveer tien meter.

De opslag zal plaatsvinden in de kleilaag, die van nature aanwezig is. Deze laag is 130 meter dik. Het opslagen afval is eventueel terugneembaar. Ook België doet al tientallen jaren onderzoek aan opslag in een kleilaag. Nederland ook trouwens. Het voordeel van klei is, dat er vrijwel geen beweging van grondwater in is en dat klei de eigenschap heeft om metalen te binden. Een groot deel van het langlevende radioactieve afval bestaat namelijk uit metalen. Omdat Frankrijk de uitgeputte splijtstofelementen opwerkt, is de afvalstroom per kiloWattuur atoomstroom kleiner dan die van Finland of Zweden. De Scandinavische landen werken niet op en beschouwen de uitgeputte splijtstofelementen als radioactief afval. Ook Borssele laat zijn uitgeputte splijtstofelementen in Frankrijk opwerken.

De vergunningverlening zal drie jaar in beslag nemen. Daarna volgt de raadpleging van de lokale bevolking. Dat betekent, dat de bouw van eindberging Cigéo over vier jaar zou kunnen beginnen.

Meer informatie:
https://www.cigeo.gouv.fr/comment-fonctionnera-cigeo-141
https://www.andra.fr/espace-presse

˚) ANDRA: Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
   Cigéo: Centre industriel de stockage géologique

Terug naar het nieuwsoverzicht