{settings.product}

Info over vangst werkzame doorsneden van isotopen

Informatie over de vangst werkzame doorsneden van de meeste isotopen vindt u door de onderstaande link en vervolgens het chemisch element en de desbetreffende isotoop aan te klikken. De informatie is afkomstig uit de “Atlas of neutron capture cross sections” van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA):
https://www-nds.iaea.org/ngatlas2/

Toelichting:

De werkzame doorsnede is een maat voor de kans, dat een neutron een atoomkern treft. Er zijn drie typen werkzame doorsneden, te weten de botsings, de vangst en de splijtings werkzame doorsnede. De som van de drie heet de totale werkzame doorsnede en de som van de vangst en de splijtings werkzame doorsnede heet de absorptie werkzame doorsnede. Bij de vangst werkzame doorsnede treedt de invangst van het neutron in de atoomkern op, waardoor het massagetal van de atoomkern met een eenheid toeneemt en de atoomkern door radioactief verval kan transmuteren. De eenheid van werkzame doorsnede is de “barn”, die de dimensie van een oppervlakte heeft. Een barn is per definitie gelijk aan honderd vierkante femtometer ofwel aan een quadriljoenste deel van een vierkante centimeter. Een quadriljoen heeft 24 nullen. De werkzame doorsneden variëren met de snelheid van het neutron en derhalve met de kinetische energie van het neutron. Het is gebruikelijk om die energie uit te drukken in elektronVolt. Er geldt, dat 1 MeV (miljoen elektronVolt) overeen komt met 0,16 pJ (picojoule). Een thermisch neutron, dat in evenwicht is met zijn omgeving heeft een snelheid van 2200 meter per seconde, wat overeen komt met 1/40-ste elektronvolt. Neutronen, die kort na splijting ontstaan hebben gemiddeld een energie van rond de 1 MeV. Het verloop van de werkzame doorsnede als functie van de energie van het neutron kan heel grillig zijn met hoge pieken en diepe dalen.

Nieuws
Inspraak mogelijk in projectprocedure en NRG publiceert onderzoekjaarverslag
zondag 25 februari 2024

Inspraak mogelijk in projectprocedure en NRG publiceert onderzoekjaarverslag

In het kader van de inspraakprocedure voor de nieuwe kerncentrales organiseert het Ministerie van Economische Zaken en K...
Lees verder
Prodigy en Westinghouse komen met drijvende versie van kleine modulaire reactor
maandag 19 februari 2024

Prodigy en Westinghouse komen met drijvende versie van kleine modulaire reactor

Een drijvende kerncentrale met een kleine modulaire reactor (SMR) heeft voordelen boven een soortgelijke eenheid op land...
Lees verder