{settings.product}

Info over vangst werkzame doorsneden van isotopen

Informatie over de vangst werkzame doorsneden van de meeste isotopen vindt u door de onderstaande link en vervolgens het chemisch element en de desbetreffende isotoop aan te klikken. De informatie is afkomstig uit de “Atlas of neutron capture cross sections” van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA):
https://www-nds.iaea.org/ngatlas2/

Toelichting:

De werkzame doorsnede is een maat voor de kans, dat een neutron een atoomkern treft. Er zijn drie typen werkzame doorsneden, te weten de botsings, de vangst en de splijtings werkzame doorsnede. De som van de drie heet de totale werkzame doorsnede en de som van de vangst en de splijtings werkzame doorsnede heet de absorptie werkzame doorsnede. Bij de vangst werkzame doorsnede treedt de invangst van het neutron in de atoomkern op, waardoor het massagetal van de atoomkern met een eenheid toeneemt en de atoomkern door radioactief verval kan transmuteren. De eenheid van werkzame doorsnede is de “barn”, die de dimensie van een oppervlakte heeft. Een barn is per definitie gelijk aan honderd vierkante femtometer ofwel aan een quadriljoenste deel van een vierkante centimeter. Een quadriljoen heeft 24 nullen. De werkzame doorsneden variëren met de snelheid van het neutron en derhalve met de kinetische energie van het neutron. Het is gebruikelijk om die energie uit te drukken in elektronVolt. Er geldt, dat 1 MeV (miljoen elektronVolt) overeen komt met 0,16 pJ (picojoule). Een thermisch neutron, dat in evenwicht is met zijn omgeving heeft een snelheid van 2200 meter per seconde, wat overeen komt met 1/40-ste elektronvolt. Neutronen, die kort na splijting ontstaan hebben gemiddeld een energie van rond de 1 MeV. Het verloop van de werkzame doorsnede als functie van de energie van het neutron kan heel grillig zijn met hoge pieken en diepe dalen.

Nieuws
Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld
maandag 25 september 2023

Financiering Pettens nieuwe onderzoekreactor zekergesteld

Op Prinsjesdag 2023 maakte minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend, dat hij het nog ontbrekende de...
Lees verder
Tweede Kamer merkte kernenergie niet aan als controversieel
maandag 18 september 2023

Tweede Kamer merkte kernenergie niet aan als controversieel

De werkgeversorganisatie VNO-NCW vermeldt op haar website, dat er goed nieuws is, namelijk dat de Tweede Kamer – zoals...
Lees verder