{settings.product}

Info over vangst werkzame doorsneden van isotopen

Informatie over de vangst werkzame doorsneden van de meeste isotopen vindt u door de onderstaande link en vervolgens het chemisch element en de desbetreffende isotoop aan te klikken. De informatie is afkomstig uit de “Atlas of neutron capture cross sections” van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA):
https://www-nds.iaea.org/ngatlas2/

Toelichting:

De werkzame doorsnede is een maat voor de kans, dat een neutron een atoomkern treft. Er zijn drie typen werkzame doorsneden, te weten de botsings, de vangst en de splijtings werkzame doorsnede. De som van de drie heet de totale werkzame doorsnede en de som van de vangst en de splijtings werkzame doorsnede heet de absorptie werkzame doorsnede. Bij de vangst werkzame doorsnede treedt de invangst van het neutron in de atoomkern op, waardoor het massagetal van de atoomkern met een eenheid toeneemt en de atoomkern door radioactief verval kan transmuteren. De eenheid van werkzame doorsnede is de “barn”, die de dimensie van een oppervlakte heeft. Een barn is per definitie gelijk aan honderd vierkante femtometer ofwel aan een quadriljoenste deel van een vierkante centimeter. Een quadriljoen heeft 24 nullen. De werkzame doorsneden variëren met de snelheid van het neutron en derhalve met de kinetische energie van het neutron. Het is gebruikelijk om die energie uit te drukken in elektronVolt. Er geldt, dat 1 MeV (miljoen elektronVolt) overeen komt met 0,16 pJ (picojoule). Een thermisch neutron, dat in evenwicht is met zijn omgeving heeft een snelheid van 2200 meter per seconde, wat overeen komt met 1/40-ste elektronvolt. Neutronen, die kort na splijting ontstaan hebben gemiddeld een energie van rond de 1 MeV. Het verloop van de werkzame doorsnede als functie van de energie van het neutron kan heel grillig zijn met hoge pieken en diepe dalen.

Nieuws
Extra hoge effectiviteit van ultrakorte bestraling en de FLASH-protonentherapie
zondag 16 juni 2024

Extra hoge effectiviteit van ultrakorte bestraling en de FLASH-protonentherapie

Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om de bestraling van tumoren effectiever te maken. Bij een medische bestraling is all...
Lees verder
Regering en aandeelhouders van EPZ verkennen overname van Borssele door de staat
zondag 09 juni 2024

Regering en aandeelhouders van EPZ verkennen overname van Borssele door de staat

Met zijn brief van 4 juni 2024 heeft minister Jetten van Klimaat en Energie de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn bere...
Lees verder