Nucleaire gezondheidszorg

De afgelopen zestig jaar zijn veel toepassingen op het gebied van de nucleaire gezondheidszorg ontwikkeld met behulp van kerntechniek. Ze zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Gemiddeld elke derde ziekenhuispatiënt krijgt te maken met een onderzoek of een behandeling met radioactieve stoffen. Voor tal van therapieën en diagnoses zijn medische radio-isotopen ontwikkeld. Het is daardoor mogelijk het disfunctioneren van organen te onderzoeken.

Bepaalde kankersoorten zijn te genezen, zelfs als ze al zijn uitgezaaid, door eiwitten, die deze kankers opnemen, te voorzien van een radio-isotoop. De lokale dosis is zo groot dat de kanker afsterft.

De innovatie is de motor van onze economie en zal dat in de toekomst ook blijven. Met zijn hoogwaardige nucleaire kennis en zijn goede nucleaire infrastructuur, waaronder de Hoge Flux Reactor in Petten en de Hoger Onderwijs Reactor in Delft, heeft Nederland op nucleair medisch gebied altijd in de voorhoede van de innovatie meegedraaid. Dat blijkt onder meer uit het feit, dat per hoofd van de bevolking Nederland meer dan alle andere landen uitgeeft aan de nucleair medische gezondheidszorg. Daarvan trekken we maatschappelijk een profijt.

Wat de toekomst ons zal brengen is niet geheel duidelijk. Het is immers moeilijk om in de toekomst te kijken en te zien welke innovaties zich de komende jaren zullen aandienen. Door bepaalde trends door te trekken is er echter wel iets over te zeggen. Enkele trends zijn opmerkelijk.

De eerste is die van de afbeeldingstechniek, waardoor de medicus over nog scherper beelden van de inwendige organen kan beschikken, daardoor een betere diagnose kan stellen en preciezer kan ingrijpen. Bijvoorbeeld door een radioactieve bron in of vlak naast een tumor te plaatsen. Innovaties liggen ook in de combinatie van bestaande afbeeldingstechnieken, die zijn gebaseerd op nucleaire en niet-nucleaire technologie. Er zijn op dit gebied belangrijke verbeteringen mogelijk, die eerder om meer dan om minder medische radio-isotopen vragen.

De tweede trend ligt op het gebied van de radiofarmaca. De ontwikkeling van meer eiwitten, die voor een bepaald type kanker specifiek zijn, zich daaraan binden en waar een medisch radio-isotoop aan is gekoppeld. Daarmee zouden in de toekomst meer mensen met kanker te genezen zijn. Te meer, omdat deze techniek ook de uitzaaiingen aanpakt. De eerste successen met zijn er al mee geboekt. Een innovatie, die nog in ontwikkeling is, is om de radio-isotopen van een enkel chemisch element of zelfs een enkele radio-isotoop te gebruiken zowel voor het maken van een afbeelding, als voor de inwendige bestraling. Aan de afbeelding kan de specialist zien hoeveel radio-isotopen de tumor daadwerkelijk hebben bereikt en kan hij de optimale hoeveelheid precies bepalen.

Nieuws
Inspraak mogelijk in projectprocedure en NRG publiceert onderzoekjaarverslag
zondag 25 februari 2024

Inspraak mogelijk in projectprocedure en NRG publiceert onderzoekjaarverslag

In het kader van de inspraakprocedure voor de nieuwe kerncentrales organiseert het Ministerie van Economische Zaken en K...
Lees verder
Prodigy en Westinghouse komen met drijvende versie van kleine modulaire reactor
maandag 19 februari 2024

Prodigy en Westinghouse komen met drijvende versie van kleine modulaire reactor

Een drijvende kerncentrale met een kleine modulaire reactor (SMR) heeft voordelen boven een soortgelijke eenheid op land...
Lees verder