Kernenergie in vogelvlucht 

Kernenergie is de warmte, die vrij komt na splijting van bepaalde zeer zware atoomkernen (kernsplijting) of na de samensmelting van bepaalde heel lichte atoomkernen (kernfusie) en dus niet door verbranding van brandstoffen. Het splijtingsproces is stationair en vindt plaats in een kernreactor. Elke kerncentrale heeft zo’n kernreactor, waarin koelwater opwarmt tot hoge druk en temperatuur. Een turbine en een generator zetten deze warmte om in elektriciteit.

Bij de splijting van de splijtstofatomen, vooral uraniumatomen – uranium is het zwaarste in de natuur voorkomende metaal – ontstaan atomaire brokstukken, de kernsplijtingsproducten. De atoomkernen van deze brokstukken zijn niet stabiel. Ze vervallen naar stabiele atoomkernen onder uitzending van straling. Zulke afvalstoffen zijn dus radioactief. Sommige van de brokstukken hebben een heel lange tijd nodig voordat ze stabiel zijn. Er bevindt zich een viertal barrières tussen de radioactieve afvalstoffen in de splijtstof en de buitenwereld. Dat zijn achtereenvolgens de bekleding van de splijtstofstaven, het reactorvat, de muren van de reactorkamer en de veiligheidsomhulling. Ook hebben kerncentrales vele veiligheidssystemen om het splijtingsproces in geval van nood snel te stoppen en om de kern te koelen. De verwerking van het kernsplijtingsafval vindt op een veilige manier plaats, zodat dit afval vele duizenden jaren lang niet in het leefmilieu terecht kan komen.

Een moderne nieuwe kerncentrale zou de elektriciteit kunnen leveren voor de helft van de Nederlandse huishoudens en dat zonder CO2 uit te stoten. Uit rapporten van verschillende ter zake kundige internationale studiegroepen blijkt, dat kerncentrales nodig zijn om het klimaatprobleem tegen te gaan en daarmee de temperatuurstijging op aarde onder 1½ graad Celsius te houden. Op aarde draaien ongeveer 440 kerncentrales. Nederland heeft een kerncentrale. Dat is Borssele. Meer informatie ver Borssele vindt u door hier te klikken.

Kernenergie in vogelvlucht

Commerciële kernfusiereactoren zullen naar verwachting niet voor 2050 op de markt verschijnen.

Op de website is veel informatie te vinden over kernenergie, inclusief het woordenboek kernenergie en een Power-Point-presentatie over kernenergie.

 

Nieuws
Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor
maandag 20 mei 2024

Oostwest samenwerking op gebied van kleine modulaire snelle reactor

ARC Clean Technology Inc, de Zuid-Koreaanse reactorleverancier Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) en het Canadese ele...
Lees verder
De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden
maandag 13 mei 2024

De Verenigde Arabische Emiraten willen nog een kerncentrale met vier eenheden

Het persbureau Reuters berichtte, dat de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) serieus van plan zijn om een tweede kerncent...
Lees verder