Kernenergie in vogelvlucht 

Kernenergie is de warmte, die vrij komt na splijting van bepaalde zeer zware atoomkernen (kernsplijting) of na de samensmelting van bepaalde heel lichte atoomkernen (kernfusie) en dus niet door verbranding van brandstoffen. Het splijtingsproces is stationair en vindt plaats in een kernreactor. Elke kerncentrale heeft zo’n kernreactor, waarin koelwater opwarmt tot hoge druk en temperatuur. Een turbine en een generator zetten deze warmte om in elektriciteit.

Bij de splijting van de splijtstofatomen, vooral uraniumatomen – uranium is het zwaarste in de natuur voorkomende metaal – ontstaan atomaire brokstukken, de kernsplijtingsproducten. De atoomkernen van deze brokstukken zijn niet stabiel. Ze vervallen naar stabiele atoomkernen onder uitzending van straling. Zulke afvalstoffen zijn dus radioactief. Sommige van de brokstukken hebben een heel lange tijd nodig voordat ze stabiel zijn. Er bevindt zich een viertal barrières tussen de radioactieve afvalstoffen in de splijtstof en de buitenwereld. Dat zijn achtereenvolgens de bekleding van de splijtstofstaven, het reactorvat, de muren van de reactorkamer en de veiligheidsomhulling. Ook hebben kerncentrales vele veiligheidssystemen om het splijtingsproces in geval van nood snel te stoppen en om de kern te koelen. De verwerking van het kernsplijtingsafval vindt op een veilige manier plaats, zodat dit afval vele duizenden jaren lang niet in het leefmilieu terecht kan komen.

Een moderne nieuwe kerncentrale zou de elektriciteit kunnen leveren voor de helft van de Nederlandse huishoudens en dat zonder CO2 uit te stoten. Uit rapporten van verschillende ter zake kundige internationale studiegroepen blijkt, dat kerncentrales nodig zijn om het klimaatprobleem tegen te gaan en daarmee de temperatuurstijging op aarde onder 1½ graad Celsius te houden. Op aarde draaien ongeveer 440 kerncentrales. Nederland heeft een kerncentrale. Dat is Borssele.

Kernenergie in vogelvlucht

Commerciële kernfusiereactoren zullen naar verwachting niet voor 2050 op de markt verschijnen.

Op de website is veel informatie te vinden over kernenergie, inclusief het woordenboek kernenergie en een Power-Point-presentatie over kernenergie.

 

Nieuws
Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden
maandag 05 december 2022

Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden

Het besluit om de kerncentrale Borssele met twee eenheden uit te breiden is door de ministerraad aangehouden tot de verg...
Lees verder
NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op
maandag 28 november 2022

NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op

De vraag is, of de kleine modulaire reactor (SMR) wel economisch aantrekkelijk is. Er zijn een fors aantal van deze klei...
Lees verder