Kernenergie in vogelvlucht 

Kernenergie is de warmte, die vrij komt na splijting van bepaalde zeer zware atoomkernen (kernsplijting) of na de samensmelting van bepaalde heel lichte atoomkernen (kernfusie) en dus niet door verbranding van brandstoffen. Het splijtingsproces is stationair en vindt plaats in een kernreactor. Elke kerncentrale heeft zo’n kernreactor, waarin koelwater opwarmt tot hoge druk en temperatuur. Een turbine en een generator zetten deze warmte om in elektriciteit.

Bij de splijting van de splijtstofatomen, vooral uraniumatomen – uranium is het zwaarste in de natuur voorkomende metaal – ontstaan atomaire brokstukken, de kernsplijtingsproducten. De atoomkernen van deze brokstukken zijn niet stabiel. Ze vervallen naar stabiele atoomkernen onder uitzending van straling. Zulke afvalstoffen zijn dus radioactief. Sommige van de brokstukken hebben een heel lange tijd nodig voordat ze stabiel zijn. Er bevindt zich een viertal barrières tussen de radioactieve afvalstoffen in de splijtstof en de buitenwereld. Dat zijn achtereenvolgens de bekleding van de splijtstofstaven, het reactorvat, de muren van de reactorkamer en de veiligheidsomhulling. Ook hebben kerncentrales vele veiligheidssystemen om het splijtingsproces in geval van nood snel te stoppen en om de kern te koelen. De verwerking van het kernsplijtingsafval vindt op een veilige manier plaats, zodat dit afval vele duizenden jaren lang niet in het leefmilieu terecht kan komen.

Een moderne nieuwe kerncentrale zou de elektriciteit kunnen leveren voor de helft van de Nederlandse huishoudens en dat zonder CO2 uit te stoten. Uit rapporten van verschillende ter zake kundige internationale studiegroepen blijkt, dat kerncentrales nodig zijn om het klimaatprobleem tegen te gaan en daarmee de temperatuurstijging op aarde onder 1½ graad Celsius te houden. Op aarde draaien ongeveer 440 kerncentrales. Nederland heeft een kerncentrale. Dat is Borssele. Meer informatie ver Borssele vindt u door hier te klikken.

Kernenergie in vogelvlucht

Commerciële kernfusiereactoren zullen naar verwachting niet voor 2050 op de markt verschijnen.

Op de website is veel informatie te vinden over kernenergie, inclusief het woordenboek kernenergie en een Power-Point-presentatie over kernenergie.

 

Nieuws
VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering
maandag 27 november 2023

VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering

De Engelse regering heeft een zestal ontwikkelaars van kleine modulaire reactoren (SMRs) geselecteerd en uitgenodigd mee...
Lees verder
Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor
maandag 20 november 2023

Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor

Naast de bouw van twee grote kernreactoren in Borssele, lijkt ons land af te stevenen op die van een of enkele kleine mo...
Lees verder