{settings.product}

Borssele is straks vijftig en had in 2022 een uitmuntend jaar

januari 2023 -

De kerncentrale Borssele behaalde in 2022 een belastingfactor van 93,3%. Dat  percentage geeft aan hoe de hoeveelheid werkelijk geproduceerde elektriciteit zich verhoudt tot het theoretisch maximaal aantal kiloWatturen. Dat maximum is niet haalbaar, omdat tijd nodig is voor splijtstofwisselen en onderhoud. Over het gehele jaar 2022 is 3,93 TeraWattuur ˚) aan elektriciteit geproduceerd en aan het net geleverd. Uiteraard zonder CO2-emissie. Borssele produceerde dat jaar 10% van de CO2-vrije stroom in Nederland. De opgewekte elektriciteit was genoeg om bijna alle huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant van stroom te voorzien.

De genoemde belastingfactor voor 2022 van 93,3% is te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vier jaar van bijna 90%. Sinds de grote renovatie in 1998 lag de belastingfactor vijftien maal boven die waarde van 90%.

Als de elektriciteit, die Borssele in 2022 produceerde met een kolencentrale zou zijn opgewekt, dan zou de CO2-emissie in ons land 3,9 miljoen ton hoger zijn geweest. In vergelijking met een gascentrale is de uitstoot van 1,5 miljoen ton CO2 voorkomen.

In 2023 is de centrale vijftig jaar oud. Haar bouw begon op 1 juli 1969. Op 19 juni 1973 werd de reactor kritiek. Dat betekent dat toen voor de eerste keer een zichzelf onderhoudende kettingreactie in de reactorkern plaatsvond. De eerste stroomproductie was op 3 juli en op 25 oktober 1973 begon haar commerciële bedrijfsfase. Tussen 1973 en 2023 had de kerncentrale een gemiddelde belastingfactor van 84,4%.

De centrale wekte 167,5 TeraWattuur (TWh) op sinds 1973 en daarmee is de uitstoot van naar schatting 120 miljoen ton CO2 vermeden. Ter vergelijking: Volgens het CBS bedroeg in 2021 de CO2-uitworp in ons land 165 miljoen ton. De elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen was dat jaar 75 TWh.

Borssele bezit een drukwaterreactor met een vermogen van 481 MWe en heeft een bedrijfsvergunning tot 2034. Het beleid van de regering is er op gericht om de bedrijfsduur van de centrale met twintig jaar te verlengen. Dus tot 2054. De leverancier was de firma Siemens en de projectleider bij de bouw ir Albert Tiktak.

Meer informatie over 2022:
https://www.epz.nl/actueel/resultaten-kerncentrale-2022/
Informatie over de overige jaren:
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=423

˚) 1 TeraWattuur (TWh) = 1000 GigaWattuur (GWh) = 1 miljoen MegaWattuur (MWh) = 1 miljard kiloWattuur (kWh)

Terug naar het nieuwsoverzicht