{settings.product}

Engelse regering zet vervolgstappen voor meer kernenergie

februari 2022 -

De Engelse regering nam een viertal maatregelen om de bouw van nieuwe kerncentrales te stimuleren. Het betreft een lening aan EdF voor verdere ontwikkeling van Sizewell C, een reservering op haar begroting voor financiële participatie in Sizewell C, een wetsontwerp voor financiering van nieuw te bouwen kerncentrales en een investering in de ontwikkeling van een eigen Engelse modulaire drukwaterreactor.

De lening aan het Franse elektriciteitsbedrijf Électricité de France (EdF) bedraagt £ 100 miljoen, ofwel € 120 miljoen. Ze is bestemd om het ontwerp van Sizewell C zover te brengen, dat zekerheid bestaat over technische en economische aspecten, die betrekking hebben op de bouw. Sizewell C is een kopie van Hinkley Point C. De centrales bestaan elk uit een tweetal eenheden en hebben een vermogen van 3200 MWe. EdF treedt op als leverancier van beide centrales. Sizewell ligt in Suffolk, ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Norwich. De bouw van Hinkley Point C begon in 2017. Er is zes maanden vertraging, zodat de eerste eenheid in 2026 klaar is.

Daarnaast reserveerde de Engelse regering een bedrag van £ 1,7 miljard ofwel € 2,05 miljard op de Engelse meerjarenbegroting voor haar aandeel in Sizewell C. De geraamde bouwkosten van Sizewell C komen uit op £ 18 miljard, ofwel € 21,5 miljard. Een bouwbesluit is nog niet aan de orde, maar als dat besluit binnen twee jaar komt, dan kan de regering haar lening van £ 100 miljoen omzetten in een extra aandeel.

De regering stuurde voorts een wetsontwerp naar het parlement, dat de financiering van kerncentrales op basis van het RAB-model regelt ˚). Tevens bevat het wetsontwerp een opslag op de elektriciteitsrekening van £ 10 tot 15 per jaar voor de voorfinanciering van de kerncentrales. Dat alles moet tot een toekomstige kostenreductie leiden van £ 30 miljard. Dat bedrag is naar schatting 20 tot 25% van de toekomstige investeringskosten in kerncentrales. Het oogmerk is om participatie in de financiering van kerncentrales aantrekkelijk te maken voor institutionele beleggers, waaronder verzekeraars en pensioenfondsen.

Tenslotte kreeg Rolls Royce een ondersteuning van £ 210 miljoen ofwel € 250 miljoen. Ze maakt deel uit van het bedrag van £ 450 ofwel € 540, dat het bedrijf bijeen sprokkelde voor de ontwikkeling van zijn vrij kleine modulaire drukwaterreactor. Zijn vermogen is 470 MWe. Het vijf jaar durende vergunningverleningsproces is inmiddels in gang gezet. De eerste reactor zal niet voor het jaar 2030 stroom produceren.

Engeland produceert 15% van zijn elektriciteit met kernenergie. Het heeft een drukwaterreactor, Sizewell B en een zevental van het type AGR, de geavanceerde gasgekoelde reactor. De AGRs zijn aan het einde van hun levensduur en sluiten daarom in de periode tot 2030.

Het besef, dat met alleen wind en zon een betrouwbare elektriciteitsvoorziening onmogelijk is, neemt toe in Engeland. Temeer toen in januari 2022 een landelijk stroomtekort dreigde. Het opgestelde windvermogen van 24000 MWe leverde toen slechts 2% van dat vermogen. Het continent, inclusief Frankrijk kon niet helpen, omdat het zelf kampte met productietekort, dat eveneens mede het gevolg was van windstilte.

Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/news/government-readies-sizewell-c-nuclear-project-for-future-investment

˚) RAB: Regulated Asset Base. Voor meer informatie over dit financieringsmodel zij verwezen naar het KernVisie nieuwsbericht met de titel “Rolls Royce wil innovatieve financiering voor zijn kleine modulaire reactor” van 10 december 2019, dat u kunt lezen door op de titel te klikken.

Terug naar het nieuwsoverzicht