{settings.product}

Rolls Royce wil innovatieve financiering voor zijn kleine modulaire reactor

december 2019 -

Rolls Royce is de producent van reactoren voor de Engelse kernonderzeeërs. Deze kernreactoren bouwt en onderhoudt Rolls Royce al tientallen jaren. Het bedrijf besloot om zijn deskundigheid op dit gebied aan te wenden voor de ontwikkeling van een kleine modulaire reactor. Daartoe geeft het leiding aan een consortium van een achttal voornamelijk Engelse bedrijven. De desbetreffende SMR is een drukwaterreactor met een vermogen van 440 MWe. Dat is iets groter dan de bovengrens van 300 MWe, die IAEA hanteert voor een SMR.

Het streven van het consortium is om de investeringskosten te beperken tot € 2,1 miljard, ofwel € 4800 per kWe. Deze investeringskosten moeten vanaf de vijfde kernreactor kostendekkend zijn. De eerste centrales zouden in Wales of in Cumbria in noordwest Engeland, moeten verrijzen op vestigingsplaatsen, die al vergund zijn voor kerncentrales. De eerste kerncentrale zou kort na 2030 in bedrijf moeten komen.

De financiering van nieuw te bouwen kerncentrales is een probleem in Engeland. De nieuwbouwplannen voor kerncentrales in Wylfa en Oldbury zijn vanwege financieringsproblemen uitgesteld. Om het financieringsprobleem op te lossen stelt het consortium een innovatieve financieringsvorm voor. Het RAB-model. RAB staat voor Regulated Asset Based. Zo’n financiering zou volgens het consortium de eigen kosten, als ook het financiële risico van de investeerders verminderen en tevens meerwaarde bieden voor de consument en de belastingbetaler. Kenmerkend voor het RAB-model is, dat een toezichthouder de uitgaven, inclusief de investeringskosten bewaakt, evenals de hoogte van alle toekomstige inkomsten. De beslissingen van de toezichthouder zijn bindend voor alle betrokken partijen. Het model kan de kosten beheersen, als er geen vrije marktomstandigheden zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een natuurlijk monopolie. Voorts is kenmerkend, dat het percentage van de bouwrente dicht bij dat van de staatsobligaties ligt.

Meer informatie:

https://energypost.eu/rolls-royce-wants-innovative-financing-for-its-first-of-a-kind-nuclear-smrs/

Terug naar het nieuwsoverzicht