{settings.product}

Engelands plan voor meer kernenergie komt op stoom

juni 2024 -

De regering van England heeft Wylfa, dat in het meest noordwestelijke puntje van Wales ligt, aangewezen als vestigingsplaats voor de volgende grote kerncentrale met een vermogen van 3,2 GWe. De Engelse overheid verwierf het eigendom van deze locatie, als ook van een soortgelijke locatie in Oldbury-on-Severn, dat ongeveer 20 km ten noorden van Bristol ligt, voor een bedrag van £160 miljoen (€ 190 miljoen). De regering overlegt nog met potentiële leveranciers over de nieuwe kerncentrale. Na Hinkley Point C en Sizewell C is het de derde grote Engelse kerncentrale deze eeuw. Hinkley Point C is een EPR en is in aanbouw. Voor Sizewell C, eveneens een EPR,  vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van de infrastructuur. De toekomstige exploitant van Sizewell C kreeg een vergunning, waarin de vestigingsplaats voor de bouw van een EPR is goedgekeurd. De bouw is echter nog niet gestart. Het enige, wat nog ontbreekt, is een verzoek van de exploitant aan de vergunningverlener om met de bouw te mogen beginnen.

De Engelse plannen omtrent de uitbreiding van het kernvermogen liggen vast in de routekaart 2050, die de overheid in januari 2024 gepubliceerde ˚). De erin vermelde plannen zijn politiek niet omstreden, zodat als Labour de komende verkiezingen zou winnen, de uitvoering door gaat. Het Engelse beleid is om het kernvermogen in de periode tot 2050 te verhogen van het huidige 5,8 GWe naar 24 GWe. Daartoe zal de regering elke vijf jaar een investeringsbesluit nemen voor de bouw van nieuw kernvermogen, dat ligt tussen 3 en 7 GWe. Dat betekent, dat in 2050 een kwart van de Engelse elektriciteit uit kerncentrales komt. Die 24 GWe is niet nader gepreciseerd en bestaat voor een deel uit grote kerncentrales en voor de rest uit kleine modulaire reactoren (SMRs).

Voor het selectieproces en de te hanteren criteria voor de vaststelling van vestigingsplaatsen van de nieuw te bouwen grote kerncentrales voor de periode na 2025 heeft een raadpleging van betrokkenen plaatsgevonden. Een achttal locaties, waaruit de regering moet gaan kiezen, zijn in principe geschikt. Een tweede raadpleging ging over de financiering van nieuwe geavanceerde reactoren en over de wijze waarop ze het beste op de markt kunnen komen. De vraagstelling van de beide raadplegingen, die inmiddels hebben plaatsgevonden, zijn door de regering gepubliceerd.

De Engelse overheid nodigde in november 2023 een zestal ontwikkelaars van watergekoelde kleine modulaire reactoren (SMRs) uit om nadere informatie over hun ontwerp te verstrekken en zo mee te dingen naar overheidsfinanciering ˚˚). Voor eind 2024 zal een selectie van de vier beste ontwerpen plaatsvinden. De winnaars zullen daarna een uitnodiging ontvangen om een offerte op te stellen voor de bouw van een of enkele eenheden op nog nader te bepalen vestigingsplaatsen. De Engelse kleine drukwaterreactor van Rolls-Royce ˚˚˚) is een van de zes voorgeselecteerde SMRs. Inmiddels heeft Rolls-Royce een overeenkomst afgesloten met de universiteit van Sheffield voor de bouw van een faciliteit voor de fabricage en de beproeving van de afzonderlijke reactormodulen. Die faciliteit gaat deel uitmaken van het geavanceerde productie– en onderzoekcentrum van de universiteit.

Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/news/new-nuclear-power-plant-earmarked-for-north-wales
https://www.gov.uk/government/consultations/national-policy-statement-for-new-nuclear-above-1gw-post-2025-siting-criteria-and-process https://www.gov.uk/government/consultations/approach-to-siting-new-nuclear-power-stations-beyond-2025
https://www.gov.uk/government/consultations/alternative-routes-to-market-for-new-nuclear-projects
https://www.rolls-royce-smr.com/press/rolls-royce-smr-facility-will-produce-prototype-modules

˚) Zie KernVisie nieuwsbericht: “VK jaagt verdere ontwikkeling en verviervoudiging van kernenergie aan” van 22 januari 2024
 ˚˚) Zie KernVisie nieuwsbericht: “VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering“ van 27 november 2023
˚˚˚) De beschrijving van de SMR van Rolls-Royce vindt u door hier door te klikken

Terug naar het nieuwsoverzicht