{settings.product}

VK jaagt verdere ontwikkeling en verviervoudiging van kernenergie aan

januari 2024 -

Engelands eerste minister, Rishi Sunak, zei het zo: “Kernenergie is het perfecte medicijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen voor Engeland op energiegebied. Het is groen en op de lange termijn goedkoper…………Het leidt op een duurzame manier tot het behalen van een CO2-emissie in 2050 van netto nul…………Het biedt een garantie voor de voorzieningszekerheid en het schept meer hoogwaardige banen en competenties, die onze economie doen groeien.” De eerste minister deed deze uitspraken ter gelegenheid van het verschijnen van de Engelse routekaart op het gebied van de kernenergie, die zich uitstrekt tot het jaar 2050.

De routekaart beschrijft de te bewandelen weg, die leidt tot een verviervoudiging van het opgestelde kernvermogen. Dat is van de huidige 6000 MWe naar 24000 MWe. Het betreft de grootste uitbreiding van kernenergie in 70 jaar in het VK. Het biedt zekerheid aan de industrie over de richting van het Engelse kernenergieprogramma. De regering hield vast aan de realisatie van Sizewell C, de volgende EPR in Engeland. Tevens besloot ze om nog een grote kerncentrale te bouwen op een nog nader te bepalen vestigingsplaats en om in de periode tussen 2030 en 2044 het kernvermogen elke vijf jaar met 3000 tot 7000 MWe uit te breiden. Dat zou kunnen met zowel grote kernreactoren, als met de inzet van de kleine modulaire reactor (SMR). Er zij aan herinnerd, dat thans een selectie van een viertal watergekoelde SMRs uit een groep van zes plaatsvindt. De geselecteerde typen komen voor een financiële ondersteuning vanuit de Engelse overheid in aanmerking. Voorts nam de regering het besluit de vergunningverlening te versnellen door slimmere procedures toe te laten. Zo mag de vergunningverlener al tijdens de ontwikkeling van een nieuw type reactor meekijken en mag hij ook in samenwerking met buitenlandse vergunningverleners diens veiligheidsanalyses gebruiken. Ook besloot ze om een bedrag van £ 300 miljoen (€ 340 miljoen) te investeren in de ontwikkeling van HALEU ˚). Dat is splijtstof met een verrijkingspercentage tot 20%. Urenco Ltd zou deze splijtstof met zijn ultracentrifuges kunnen produceren. Het besluit is opmerkelijk, omdat het splijtstof betreft voor andere typen SMRs dan die met een lichtwaterreactor. Bijvoorbeeld SMRs met een gasgrafietreactor. Engeland heeft een lange traditie op het gebied van dergelijke kernreactoren, zoals de Magnox en de AGR (Advanced Gas-cooled Reactor). Onderdeel van de routekaart is de ontwikkeling van een modulaire Hoge Temperatuur Gasgekoelde Reactor (HTGR) voor de productie van industriële proceswarmte, die HALEU-splijtstof gebruikt. Tenslotte vraagt de regering op een tweetal terreinen advies, namelijk over een nieuwe aanpak voor de bepaling van vestigingsplaatsen en over de wijze, waarop ze private financiering kan bevorderen.

In Engeland is niet alleen de regering bezig met de verdere ontwikkeling van de kernenergie en haar toepassingen. Ook de industrie laat zich niet onbetuigd. Twee Engelse maritieme bedrijven, Lloyd’s Register en Zodiac Maritime, respectievelijk een scheepsclassificatiebedrijf en een rederij, sloten een samenwerkingsovereenkomst met twee Zuid-Koreaanse bedrijven, KEPCO Engineering and Construction en HD SKOE, respectievelijk een ingenieursbureau en een scheepsbouwer. Het doel is de ontwikkeling van scheepsvoortstuwing op basis van kernenergie. Dat is inclusief een analyse of bestaande landgebonden reactorsystemen geschikt zijn. De Engelsen richten zich op de regelgeving, met name die op het gebied van de veiligheid en de Koreanen op de productie van de systemen.

Een toelichting op de selectie van de watergekoelde SMRs vindt u door hier te klikken

Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/news/biggest-expansion-of-nuclear-power-for-70-years-to-create-jobs-reduce-bills-and-strengthen-britains-energy-security
https://www.lr.org/en/about-us/press-listing/press-release/lr-zodiac-hd-ksoe-and-kepco-ec-ink-nuclear-propulsion-jdp/

˚) HALEU: High-assay low-enriched uranium (verrijkingsgraad tussen 5 en 19,75%)

Terug naar het nieuwsoverzicht