{settings.product}

VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering

november 2023 -

De Engelse regering heeft een zestal ontwikkelaars van watergekoelde kleine modulaire reactoren (SMRs) geselecteerd en uitgenodigd mee te dingen naar overheidsfinanciering. Hiertoe moeten ze nadere informatie verschaffen, op grond waarvan een verdere selectie tot maximaal vier potentiële leveranciers mogelijk is. De geselecteerden kunnen rond juli 2024 een financiële ondersteuning vanuit de Engelse overheid – en mogelijk zelfs een forse – tegemoet zien voor de vervolgactiviteiten, die uiteindelijk moeten leiden tot de bouw van de desbetreffende SMRs in Engeland.

Voor de selectie en de projectbegeleiding richtte de Engelse regering in november 2022 een speciale organisatie op. Ze heet Great British Nuclear en ze staat op armlengte van de overheid. Het plan is om in het jaar 2029 investeringsbesluiten te nemen voor de bouw van de eerste SMR, die dan in 2035 stroom moeten leveren.

De geselecteerde reactorleveranciers en –ontwerpen zijn:
● EdF met de NuWard integrale twindrukwaterreactoren (170 MWe per eenheid);
● General Electric Hitachi met de BWRX–300 (300MWe), een kokendwaterreactor met reactorkoeling op basis van natuurlijke circulatie;
● Holtec International met de SMR-160 (160 MWe), een drukwaterreactor eveneens met reactorkoeling op basis van natuurlijke circulatie;
● NuScale met de VOYGR integrale drukwaterreactormodulen (77MWe);
● Rolls Royce met de RR–SMR (470 MWe), een conventionele drukwaterreactor;
● Westinghouse met de AP 300 (300 MWe), een eveneens conventionele drukwaterreactor.
Westinghouse introduceerde zijn AP-300 pas in de maand mei 2023 en meldde bij die gelegenheid, dat het kleine reactorontwerp gebruik maakt van systemen, die identiek zijn aan die van de grote eenheid AP 1000. De reactor heeft net als zijn grote broer een stalen binnencontainment met een schoorsteen tussen het binnen– en buitencontainment, naast een groot waterreservoir bovenin het buitencontainment voor het wegkoelen van de nawarmte na een groot ongeval.
Holtec is sinds 2010 doende om het ontwerp van de SMR-160 vorm te geven. Vooralsnog is er nog sprake van een voorlopig ontwerp. Er bestaat internationaal grote interesse voor. Het ontwerp is in hoge mate passief veilig. Vanwege de koeling met natuurlijke circulatie is het rendement van 30,5% voor de elektriciteitsproductie iets lager dan dat van gewone lichtwaterreactoren, dat tussen 33 en 35% ligt. Holtec International is een Amerikaans bedrijf met een Engelse dochter, dat gespecialiseerd is op het gebied van de energietechniek en warmteoverdrachtapparatuur.

Engeland streeft er naar om in het jaar 2050 een kwart van zijn elektriciteitsproductie met kernenergie op te wekken. Daartoe is een opgesteld vermogen nodig van 24 GWe. Uitgaande van de huidige plannen voor de bouw van grote kerncentrales, is ongeveer 17 GWe nog niet ingevuld. De kleine modulaire reactoren zouden daarin voor een groot deel kunnen voorzien, omdat ze zodra de productiefaciliteiten draaien, snel te bouwen zijn.

Meer informatie over de zes genoemde typen staat elders op de website. U kunt dat lezen door op de desbetreffende reactornaam te klikken.

Meer informatie:
https://www.gov.uk/government/news/six-companies-through-to-next-stage-of-nuclear-technology-competition

Terug naar het nieuwsoverzicht