{settings.product}

NuWard

Type: SMR PWR, integrale drukwaterreactor – Frankrijk

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “President Macron stimuleert ontwikkeling kleine kernreactor met een miljard” van 26 oktober 2021, als ook het artikel op de bladzijden 20 en 21 van het KernVisie Magazine nr 4 van oktober 2021 met de titel “De Franse race voor kleine modulaire reactoren” door op de desbetreffende titel te klikken.

Achtergrondinformatie:

De Franse SMR heet NuWard. Dat is afgeleid van NUclear ForWARD. Het Franse elektriciteitsbedrijf EdF is de trekker van het project, waarin ook de overheidsorganisatie Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), de vennootschap TechnicAtome en het militaire constructiebedrijf Naval Group participeren.

NuWard is een integrale drukwaterreactor. De reactorkern, de stoomgeneratoren en de drukgenerator bevinden zich binnen het reactorvat. De veiligheidsomhulling bevat het reactorvat, de koelmiddelpompen en de veiligheidssystemen. Ze heeft de vorm van een metalen capsule. De veiligheidsomhulling is omgeven door water. De reactor heeft een respijtperiode, dat is de maximale tijd dat de operateur na een ernstig ongeluk niet hoeft in te grijpen, van drie dagen. Kenmerkend is het kleine volume van de reactor ten opzichte van het relatief grote vermogen. Een NuWardcentrale bestaat uit twee eenheden, die elk 170 MWe ofwel 540 MWth leveren. De stalen veiligheidsomhulling is 16 meter hoog. Ter vergelijking: De Amerikaanse SMR met integrale drukwaterreactor, NuScale, levert 60 MWe en heeft een veiligheidsomhulling van 23 meter hoog. Tussen de twee reactorkamers van de Franse centrale bevindt zich het splijtstofopslagbassin. De plaatsing van de reactorkamers is net ondergronds. Boven de reactorkamers en net bovengronds is een inrichting aanwezig voor splijtstofwisselen. Dat is elke twee jaar nodig. NuWard draait op lichtverrijkt uranium met een verrijkingsgraad van maximaal 5%. De kans, dat kernsmelten optreedt, is kleiner dan eens in de honderdduizend jaar. Als dat onverhoopt toch zou gebeuren, dan beschikt NuWard over een kernopvanginrichting, zodat de gesmolten kern niet door de fundering heen kan dringen. De bouwtijd is drie jaar.

Een eerste schatting laat zien, dat de elektriciteitsopwekkingskosten minder dan tweemaal die van een grote kerncentrale zijn.

Stand van de ontwikkeling:

De hoogste prioriteit van president Macron op het gebied van de innovatieve kerntechniek heeft de ontwikkeling van de eigen Franse kleine modulaire kernreactor ofwel een Franse SMR. De ontwikkeling van NuWard loopt sinds 2014. In oktober 2021 stelde president Macron een bedrag van € 1 miljard beschikbaar voor de verdere ontwikkeling. De Fransen zijn laat begonnen met de ontwikkeling van een eigen SMR. NuWard is de enige. Ter vergelijking: De Verenigde Staten hebben achttien SMRs in ontwikkeling, Canada zeven en Engeland vier. Er is president Macron veel aan gelegen om de achterstand op de Verenigde Staten in te lopen. NuWard moet voor 2030 in bedrijf komen. Er werken tweehonderd mensen aan het NuWardproject.

 

NuWard -Kleine integrale drukwaterreactor - Frankrijk
Nieuws
Nederlands-Belgische samenwerking gericht op de nieuwe kerncentrale
maandag 27 maart 2023

Nederlands-Belgische samenwerking gericht op de nieuwe kerncentrale

De directeuren van NRG-Pallas en Tractebel ondertekenden op 17 maart 2023 voorafgaande aan het Belgisch-Nederlandse topo...
Lees verder
Synthetische brandstof op basis van kernenergie is een milieuvriendelijke optie
maandag 20 maart 2023

Synthetische brandstof op basis van kernenergie is een milieuvriendelijke optie

De productie van synthetische brandstof met behulp van kernenergie is een reƫle mogelijkheid. Dat blijkt uit een rappor...
Lees verder