{settings.product}

President Macron stimuleert ontwikkeling kleine kernreactor met een miljard

oktober 2021 -

“France 2030” is het economisch stimuleringsprogramma van € 30 miljard van president Macron, dat is gericht op technologische innovatie van de industrie. De energieparagraaf beslaat € 8 miljard en bevat een drieluik met de onderwerpen kernenergie, waterstof en duurzame energie. President Macron, die een half jaar voor de presidentsverkiezingen staat, wil het gebruik van fossiele brandstoffen uitbannen en vervangen door elektriciteit en waterstof. Zijn ambitie is om Frankrijk internationaal marktleider te maken op waterstofgebied. Daartoe is de bouw van twee heel grote waterstoffabrieken voorzien. Die zullen vooral draaien op elektriciteit uit kernenergie. De hoogste prioriteit heeft echter de ontwikkeling van de eigen Franse kleine modulaire kernreactor ofwel een Franse SMR. Het bedrag, dat de president hiervoor beschikbaar stelt, is € 1 miljard. Bij de aankondiging van het project, zei president Macron, dat de verdere ontwikkeling van de kernenergie een absolute noodzaak is en dat we deze technologie nodig zullen blijven hebben. Wat de grote kerncentrales betreft zei de president, dat hij in een van de komende weken een besluit zal nemen over de mogelijke bouw van maximaal zes grote reactoren van het type EPR. Dat komt overeen met de plannen, die al zijn aangekondigd.

De Franse SMR heet NuWard, wat is afgeleid van NUclear ForWARD. Het Franse elektriciteitsbedrijf EdF is de trekker van het project, waarin ook de overheidsorganisatie CEA ˚), de vennootschap TechnicAtome en het militaire constructiebedrijf Naval Group participeren. De ontwikkeling loopt sinds 2014.

NuWard is een integrale drukwaterreactor. De reactorkern, de stoomgeneratoren en de drukgenerator bevinden zich binnen het reactorvat. De veiligheidsomhulling bevat het reactorvat, de koelmiddelpompen en de veiligheidssystemen. Ze heeft de vorm van een metalen capsule. De veiligheidsomhulling is omgeven door water. De reactor heeft een respijtperiode, dat is de maximale tijd dat de operateur na een ernstig ongeluk niet hoeft in te grijpen, van drie dagen. Kenmerkend is het kleine volume van de reactor ten opzichte van het relatief grote vermogen. Een NuWardcentrale bestaat uit twee eenheden, die elk 170 MWe ofwel 540 MWth leveren. De stalen veiligheidsomhulling is 16 meter hoog. Ter vergelijking: De Amerikaanse SMR met integrale drukwaterreactor, NuScale, levert 60 MWe en heeft een veiligheidsomhulling van 23 meter hoog. Tussen de twee reactorkamers van de Franse centrale bevindt zich het splijtstofopslagbassin. De plaatsing van de reactorkamers is net ondergronds. Boven de reactorkamers en net bovengronds is een inrichting aanwezig voor splijtstofwisselen. Dat is elke twee jaar nodig. NuWard draait op lichtverrijkt uranium met een verrijkingsgraad van maximaal 5%. De kans, dat kernsmelten optreedt, is kleiner dan eens in de honderdduizend jaar. Als dat onverhoopt toch zou gebeuren, dan beschikt NuWard over een kernopvanginrichting, zodat de gesmolten kern niet door de fundering heen kan dringen. De bouwtijd is drie jaar.

Een eerste schatting laat zien, dat de elektriciteitsopwekkingskosten minder dan tweemaal die van een grote kerncentrale zijn.

De Fransen zijn laat begonnen met de ontwikkeling van een eigen SMR. NuWard is de enige. Ter vergelijking: De Verenigde Staten hebben achttien SMRs in ontwikkeling, Canada zeven en Engeland vier. Er is president Macron veel aan gelegen om de achterstand op de Verenigde Staten in te lopen. NuWard moet voor 2030 in bedrijf komen. Er werken tweehonderd mensen aan het NuWardproject.

Meer informatie:
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/france-2030-quel-avenir-industriel-pour-les-smr-ces-petits-reacteurs-nucleaires-vantes-par-emmanuel-macron_4803423.html

˚) CEA: Commissariat à l’Énergie Atomique

Terug naar het nieuwsoverzicht