{settings.product}

BWRX-300

Type: Modulaire BWR, kokendwaterreactor – VS en Canada

Zie de KernVisie nieuwsberichten met titel: “Nieuwste kleine modulaire kokendwaterreactor gemodelleerd naar Dodewaard“ van 29 oktober 2019, ”Tsjechische regering zet Dukovany-5 op de rails” van 18 februari 2020 en “Polen besluit: Kern er in; Kolen er uit” van 14 september 2021 door op de desbetreffende datum te klikken.

Achtergrondinformatie:

De BWRX-300 is een kleine modulaire kokendwaterreactor, die GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) ontwerpt. De eenheidsgrootte is 300 MWe. De “X” in de naam slaat op de tiende generatie kokendwaterreactor, die General  Electric sinds 1955 ontwikkelde. Dodewaard (58 MWe) was een reactor van de eerste generatie, die van 1969 tot 1997 draaide. In die periode kreeg Dodewaard vaak een prijs van General Electric vanwege zijn uitzonderlijk hoge beschikbaarheid. Kenmerkend en uniek voor Dodewaard was, dat hij een schoorsteen boven zijn reactorkern bezat om de koelmiddelstroom door natuurlijke circulatie aan te drijven. Bijna alle latere generaties kokendwatereactoren van General Electric hadden hiervoor recirculatiepompen. Voorts had Dodewaard ook een noodcondensor om in noodsituaties de nawarmte van de reactor aan een waterbassin af te geven. Deze twee componenten, schoorsteen en noodcondensor, bezit ook de BWRX-300. De koeling van de kern van deze reactor is eveneens met natuurlijke circulatie. GEH claimt dat vanwege deze twee eigenschappen de reactor passief veilig is. Er kan geen groot koelmiddelverliesongeval plaatsvinden en ook geen kernsmelten. Een ongeval als in Fukushima is uitgesloten, omdat vanwege de noodcondensor de reactor zichzelf gedurende een week koel houdt. Na die week moet alleen het bassin bijgevuld.

Stand van de ontwikkeling:

Het ontwerp is uiterst eenvoudig en de reactor is in een ondergrondse silo geplaatst. Door alle maatregelen is per MW voor de bouw minder dan de helft aan beton en staal nodig dan voor normale kerncentrale. Naast deskundigen van GEH bestaat het ontwikkelteam uit specialisten van Bechtel, MIT en Exelon, de eigenaar van Three Mile Island in Harrisburg.. De referentiecentrale van de BWRX-300 is de ESBWR. Aanvankelijk stond dat voor European Simplified Boiling Water Reactor. Aan de ontwikkeling van dit type nam Dodewaard actief deel. Thans heet hij Economic Simplified Boiling Water Reactor. De ESBWR (1520 MWe) heeft eveneens een schoorsteen voor de natuurlijke circulatie, als ook een noodcondensor. De ESBWR kreeg een gecombineerde bouw- en bedrijfsvergunning voor de VS. Enkele Amerikaanse elektriciteitsbedrijven hebben een ESBWR besteld, maar na het ongeluk in Fukushima zijn de bouwplannen uitgesteld. De investering voor de eerste kerncentrales zou uitkomen op 1,5 miljard US-dollar. Dat is $ 5000/kWe. Ter vergelijking: EPR kost € 6000/kWe. Aantrekkelijk is, dat de bedrijfsvoering van zo’n simpele reactor toe kan met een derde van het personeel van een normale kerncentrale. Op grond van dit alles meent GEH, dat de BWRX-300 zal kunnen concurreren met een gascentrale met een stoom- en gasturbine. Als het ontwerp een succes blijkt en GEH er meer dan tien van verkoopt, dan zullen de bouwkosten nog kunnen halveren. GEH startte eind december 2019 de ontwikkeling, die uiteindelijk moet leiden tot een vergunning voor BWRX-300 in de VS. Sinds mei 2019 beoordeelt de Canadese vergunningverlener in het kader van de ontwikkeling van de SMR het ontwerp van de BWRX-300. Het doel is om na te gaan of er uit veiligheidsoogpunt belemmeringen zijn voor toepassing in Canada. GEH heeft in VS nog geen vergunningaanvrage voor de BWRX-300 gedaan. Het Amerikaanse energieministerie DoE ondersteunt de ontwikkeling van de BWRX-300 met een bedrag van € 1,9 miljoen en het Amerikaanse elektriciteitsbedrijf Dominion Energy met een niet nader bekendgemaakt bedrag. Het streven van GEH is de BWRX-300 in het jaar 2030 commercieel beschikbaar te hebben. Voorts sloot GEH in de maand oktober 2019 een tweetal Memoranda van Overeenstemming af. Een met het elektriciteitsbedrijf Fermi Energia van Estland en een met het chemieconcern Synthos SA in Polen, als ook in februari 2020 een Memorandum van Overeenstemming met het staatselektriciteitsbedrijf van Tsjechië. Dat is ČEZ. Al deze Memoranda zijn gericht op de toekomstige toepassing in de desbetreffende landen van de BWRX-300. Tsjechië bezit maakindustrie, die zich al langer bezighoudt met de ontwikkeling van een SMR en die geïnteresseerd is in toelevering aan de bouw van een BWRX-300. Voorts sloot het Poolse chemieconcern Synthos in 2019 een overeenkomst met GEH voor de bouw van de BWRX-300 in Polen. Synthos en Exelon voerden daartoe een haalbaarheidsstudie uit, die was gericht op de minimalisatie van de technische en economische risico's. Exelon zal desgewenst ook ondersteuning verlenen bij de uiteindelijke bouw en de eventuele bedrijfsvoering van een zestal eenheden, die met intervals van twee jaar in de periode 2033 en 2043 in bedrijf moeten gaan in Patnów.

 

> BWRX-300
Nieuws
Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden
maandag 05 december 2022

Nog geen kabinetsbesluit over uitbreiding kerncentrale Borssele met twee eenheden

Het besluit om de kerncentrale Borssele met twee eenheden uit te breiden is door de ministerraad aangehouden tot de verg...
Lees verder
NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op
maandag 28 november 2022

NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op

De vraag is, of de kleine modulaire reactor (SMR) wel economisch aantrekkelijk is. Er zijn een fors aantal van deze klei...
Lees verder