{settings.product}

Canada krijgt in 2028 al een kleine modulaire kokendwaterreactor

februari 2023 -

Een viertal bedrijven zijn een samenwerking aangegaan met het doel om al in 2028 ’s werelds eerste kleine modulaire kokendwaterreactor van het type BWRX-300 (300 MWe) bedrijfsgereed te hebben. De deelnemende bedrijven zijn:
● Ontario Power Generation (OPG), het voormalige Ontario Hydro, de toekomstige eigenaar en bedrijver van de kerncentrale;
● General ELectric Hitachi (GEH), de leverancier van de kernreactor;
● SNC–Lavalin, de Architect–Engineer, die verantwoordelijk is voor de configuratie en de planning;
● Aecon, de hoofdaannemer, die de bouw verzorgt.

OPG heeft voor de kleine modulaire reactor (SMR) al een vestigingsplaats beschikbaar. Dat is Darlington, waar reeds vier CANDU-eenheden sinds begin van de jaren negentig in bedrijf zijn. Ze ligt 70 kilometer ten oosten van Toronto.  Ze is de enige plaats in Canada, die een vergunning heeft voor de bouw van een nieuwe kernreactor. Voorts is er voor deze locatie al een Milieu Effect Rapportage gemaakt en heeft ze een vergunning voor het voorbereiden van de bouwplaats. De desbetreffende niet-nucleaire werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken en de aanleg van de infrastructuur, zijn in maart 2022 begonnen. Voor de financiering van de voorbereidende werkzaamheden zegde de Canada Infrastructuur Bank (CIB) een bedrag toe van Can$ 970 miljoen (€ 680 miljoen).

In oktober 2022 vroegen OPG en GEH een bouw– en bedrijfsvergunning voor de BWRX-300 aan bij de Canadese vergunningverlener CNSC ˚). Voor de beoordeling van de veiligheid werkt CNSC samen met de Amerikaanse vergunningverlener NRC ˚), die een vergunningaanvrage voor de Verenigde Staten beoordeelt. Eerder gaf NRC een typegoedkeuring af voor de ESBWR ˚˚), die dezelfde kenmerken heeft als de BWRX-300, maar die wel vijfmaal zo groot is. Onderdeel van de Canadese procedure is een openbare hoorzitting. OPG verwacht de bouw– en bedrijfsvergunning in 2024 te verwerven, waarna het bedrijf definitief tot de bouw zal besluiten.

Het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) deed in 2021 een studie naar de invloed van de BWRX-300 op de Canadese economie. Uit het rapport blijkt, dat de investeringskosten van de eerste reactor Can$ 2 miljard (€ 1,4 miljard) bedragen. Daar staan economische baten tegenover. Voor de eerste eenheid is dat gedurende haar bedrijfsperiode een bijdrage aan het bruto binnenlands product van Canada van Can$ 2,3 miljard, waarvan Can$ 750 miljoen belastingen. Voor de vervolgeenheden is dat respectievelijk Can$ 1,1 miljard en Can$ 300 miljoen. Het rapport van PwC bevat geen bedrag voor de investeringskosten van eventuele vervolgreactoren. Met behulp van overige gepubliceerde cijfers van PwC zijn die investeringskosten voor de Canadese situatie geschat op Can$ 1 miljard (€ 0,7 miljard), ofwel Can$ 3333 per kWe (€ 2350 per kWe). Dat is laag voor de investeringskosten van een nieuwe kerncentrale.

Het is de bedoeling van de deelnemende bedrijven om in de toekomst de BWRX-300 te gaan exporteren. Meer informatie over de BWRX-300, die elders op de website staat, kunt u lezen door hier te klikken.

Meer informatie:
Persbericht van GEH over samenwerkingsovereenkomst
Persbericht van GEH over het verschenen PwC-rapport
PDF van het PwC-rapport

˚) CNSC: Canadian Nuclear Safety Commission
    NRC: Nuclear Regulatory Commission
˚˚) ESBWR: Economic Simplified Boiling Water Reactor (1520 MWe)

Terug naar het nieuwsoverzicht