{settings.product}

Polen besluit: Kern er in; Kolen er uit

september 2021 -

De beleidsnota, die de Poolse regering publiceerde, beoogt de elektriciteit uit kolencentrales te vervangen door die uit kerncentrales. Het document is getiteld: “Polens Energieprogramma 2040”. De reden voor de omschakeling is de vermindering van de nationale CO2-emissie, als ook de verwachting dat de kosten om CO2 te lozen vanwege het Europese handelssysteem ETS de komende jaren fors zullen stijgen. De nationale CO2-emissie bedraagt 300 miljoen ton per jaar. Polen wekt thans 65% van zijn elektriciteit op met eigen steenkool en bruinkool. Het opgestelde vermogen aan kolencentrales is ruim 30 000 MWe. De regering wil twee kerncentrales bouwen met in totaal zes eenheden aan de Oostzeekust. Ze komen nabij Zarnowiec en Lubiatowo-Kopalino. Deze vestigingsplaatsen liggen ongeveer zestig kilometer ten noordwesten van Gdansk en op minder dan honderd kilometer van de grens met Duitsland. In Zarnowiec is in de jaren tachtig begonnen met de bouw van een kerncentrale. Het bouwproject is vanwege Tsjernobyl na de omwenteling in 1990 gestopt. De bouw van de eerste reactor begint in 2026. In 2033 moet hij in bedrijf gaan. De naam van de leverancier van de kerncentrales is niet bekend gemaakt. De Duitse regering heeft tegen de gepubliceerde plannen geprotesteerd. Mede vanwege de ligging dicht bij de grens. De Poolse regering heeft dat protest naast zich neergelegd.

In aanvulling op de overheidsplannen bereidt de Poolse maakindustrie de bouw van haar eigen kerncentrales voor. Er zijn daartoe enkele samenwerkingsverbanden gevormd, waarbij het chemieconcern Synthos, het petrochemische bedrijf Orlen en het elektriciteitsbedrijf ZE PAK betrokken zijn. Hun voorkeur gaat uit naar de kleine modulaire kokendwaterreactor BWRX-300 ˚), die General Electric en Hitachi nog aan het ontwikkelen zijn. Het plan is om een zestal van deze eenheden te bouwen op de locatie vlakbij Patnów, waar al een kolencentrale staat. Patnów ligt ongeveer tweehonderd kilometer ten westen van Warschau. Om de technische en economische risico’s te minimaliseren heeft het Poolse consortium advies ingewonnen bij Exelon, het elektriciteitsbedrijf, dat in de Verenigde Staten de meeste kerncentrales in bedrijf heeft en dat ook in de ontwikkeling van de BWRX-300 participeert. Voorts is ook het Finse elektriciteitsbedrijf Fortum Power Heat Oy betrokken bij de voorbereidingen. Exelon heeft in de voorbereidingsfase contact gehad met de Poolse vergunningverlener. De haalbaarheidsstudie, die Synthos en Exelon gezamenlijk uitvoerden, is inmiddels gereed. De eerste reactor zou eveneens in 2033 moeten opstarten. De andere vijf volgen in de periode tot 2043 met een interval van twee jaar. De overeenkomst met Exelon voorziet er in, dat Exelon het bouwproject begeleidt en eventueel ook de bedrijfsvoering doet.

De realisatie van alle bouwplannen, zowel die van de Poolse regering, als die van de industrie, komen neer op een totaalvermogen aan kerncentrales, dat ligt tussen 6000 en 9000 MWe. De Poolse CO2-emissie zou daardoor met maximaal 25% afnemen.

Meer informatie:
https://www.n-tv.de/politik/Polen-plant-Atomkraftwerke-nahe-Ostsee-article22785837.html
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Partners-to-study-deployment-of-SMRs-at-Polish-coa

˚} Een beschrijving van de BWRX-300 staat elders op de website. Door op de reactornaam te klikken kunt u haar lezen

Terug naar het nieuwsoverzicht