{settings.product}

AP 300

Type: SMR PWR, drukwaterreactor – Verenigde Staten

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering” van 27 november 2023, door op de desbetreffende titel te klikken.

Achtergrondinformatie:

AP 300 is de afkorting van Advanced Passive 300 MWe. Het is een in hoge mate passief veilige drukwaterreactor (PWR). De leverancier van deze reactor is Westinghouse. Deze firma heeft wereldwijd de meeste drukwaterreactoren gebouwd. Voorts lag het toenmalige ontwerp ten grondslag aan dat van diverse niet-Amerikaanse leveranciers, die er hun eigen reactorlijn op baseerden. Zoals bijvoorbeeld die in Frankrijk. Westinghouse introduceerde zijn AP-300 pas in de maand mei 2023 en meldde bij die gelegenheid, dat het kleine reactorontwerp gebruik maakt van systemen, die identiek zijn aan die van de grote eenheid AP 1000.
Het ontwerp van de AP 300 is gebaseerd op bewezen drukwaterreactortechnologie. Het primaire systeem van de reactor bestaat uit een heet been en twee koude. Er is een grote stoomgenerator, die is aangesloten op het hete been en op de twee koude. Ieder koud been heeft een koelmiddelpomp. Voorts is er in het ontwerp rekening gehouden met het, zo ver als mogelijk is, terugbrengen van de stralingsbelasting, die het bedienend personeel krijgt. De ontwerplevensduur is 60 jaar. Het elektrisch vermogen is 300 MWe en het omzettingsrendement is 32 %. De opbrand van de splijtstof is maximaal 60 MWd/kg en de bedrijfsperiode tussen splijtstofwisselingen bedraagt maximaal 18 maanden.
Ten opzichte van de ontwerpen van ongeveer vijftig jaar geleden heeft Westinghouse dat van de AP 300 en ook dat van de AP 1000 sterk vereenvoudigd. De nadruk is verschoven van actief naar passief veilig. Dat betekent, dat veel veiligheidssystemen passief zijn uitgevoerd, waarbij is gebruik gemaakt van natuurlijke krachten, zoals de zwaartekracht. Verder is het ontwerp van de reactor betrekkelijk conventioneel. Dat geldt echter niet voor de veiligheidsomhulling van de reactor. Het binnencontainment bestaat uit een soort stalen vat en het buitencontainment uit een dikke cilindervormige betonnen wand, dat bescherming biedt tegen externe ongevallen, zoals een neerstortend vliegtuig. Helemaal bovenin is een soort schoorsteen aanwezig. Na een ongeluk vindt als gevolg van de vervalwarmte in het ergste geval opwarming van het binnencontainment plaats. De koeling gebeurt met de natuurlijke trek van de lucht tussen de beide omhullingen. Voor alle zekerheid is er voor de noodkoeling een groot waterreservoir aangebracht boven het binnencontainment. Het binnencontainment vormt dus de uiterste verdedigingslinie na een groot ongeluk van de reactor. De veiligheidssystemen zijn dus vrijwel geheel passief. Dat heeft voordelen. De veiligheidsfilosofie van de constructie van het insluitsysteem kent echter ook nadelen ten opzichte van die van een dubbel gewapend betonnen veiligheidsomhulling. De veiligheidsmarges van het ontwerp zijn ruim. De berekende kans op kernfalen, zoals het smelten van de reactorkern, is klein. Namelijk gemiddeld vier maal in de tienmiljoen jaar. Het ontwerp van de AP 1000 is goedgekeurd door de Amerikaanse vergunningverlener Nuclear Regulatory Commission (NRC). Dat van de AP 300 echter nog niet.

Stand van de ontwikkeling:

Er is voor de AP  300 belangstelling in Oekraïne en Slowakije. Westinghouse sloot met de desbetreffende elektriciteitsbedrijven samenwerkingsovereenkomsten af in de vorm van een Memorandum van Overeenstemming. Voorts is de AP 300 een van de zes door Engeland geselecteerde ontwerpen, die kunnen meedingen naar overheidsfinanciering voor de verdere ontwikkeling.

AP 300 - Kleine drukwaterreactor = Verenigde Staten
Nieuws
Kamerbrieven:  Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele
maandag 15 april 2024

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid in ons l...
Lees verder
Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie
maandag 08 april 2024

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elek...
Lees verder