{settings.product}

SMR-160

Type: SMR PWR, drukwaterreactor – Verenigde Staten

Zie het KernVisie nieuwsbericht met de titel: “VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering” van 27 november 2023,” door op de desbetreffende titel te klikken.

Achtergrondinformatie:

De SMR-160 is een kleine modulaire reactor met een elektrisch vermogen van 160 MWe, wat correspondeert met een thermisch vermogen van 525 MWth. De leverancier van deze reactor is Holtec International. Dat is een Amerikaans bedrijf met een Engelse dochter, dat gespecialiseerd is op het gebied van de energietechniek en warmteoverdrachtapparatuur.
De SMR-160 is een in hoge mate passief veilige drukwaterreactor (PWR), waarbij de drukgenerator is geïntegreerd met de stoomgenerator en er bovenop is aangebracht. Voor de beheersing van alle ontwerpongevallen zijn geen acties van de operateurs nodig. Een nadeel is, dat vanwege de koeling met natuurlijke circulatie het rendement van 30,5% voor de elektriciteitsproductie iets lager dan dat van gewone lichtwaterreactoren, dat tussen 33 en 35% ligt. Een voordeel van de natuurlijke circulatiekoeling is dan weer, dat geen externe elektriciteitsbron nodig is om de reactor op te starten.
Het reactorvat met de reactorkern bevindt zich onder de grond, wat de kwetsbaarheid vermindert. Wel is er een  binnencontainment, dat bestaat uit een soort stalen vat en een buitencontainment ofwel een gebunkerde omhulling van gewapend beton. Het reactorgebouw biedt daardoor bescherming tegen externe ongevallen, zoals een neerstortend vliegtuig. Er is in tegenstelling tot het ontwerp AP 300 van Westinghouse, helemaal bovenin geen schoorsteen aanwezig. Een optie is een versie, die warmtekracht levert.

Stand van de ontwikkeling:

Holtec is sinds 2010 doende om het ontwerp van de SMR-160 vorm te geven. Een vergunningaanvrage in de Verenigde Staten is ingediend. Het proces loopt nog, zodat vooralsnog sprake is van een voorlopig ontwerp. Er bestaat internationaal grote interesse voor de SMR-160. De SMR-160 is een van de zes door Engeland geselecteerde SMR-ontwerpen, die kunnen meedingen naar overheidsfinanciering voor de verdere ontwikkeling.

SMR-160 - Kleine drukwaterreactor - Verenigde Staten
Nieuws
Kamerbrieven:  Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele
maandag 15 april 2024

Kamerbrieven: Projectaanpak nieuwbouw, vergunningskader SMR en benchmark Borssele

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid in ons l...
Lees verder
Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie
maandag 08 april 2024

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elek...
Lees verder