{settings.product}

NuScale

Type: SMR PWR, integrale drukwaterreactor – VS

Zie de KernVisie nieuwsberichten met de titels: “Oekraïne kijkt naar Amerikaanse kleine modulaire drukwaterreactor “ van 25 februari 2020 en “Engels plan voor combinatie windmolenpark en kleine kerncentrale” van 2 februari 2021, als ook het artikel op bladzijde 12 van het KernVisie Magazine nr 4 van oktober 2020 met de titel “Goedkeuring voor de SMR van NuScale” door op de desbetreffende titel te klikken.

Achtergrondinformatie:

NuScale is een Amerikaans bedrijf, dat een kleine modulaire drukwaterreactor heeft ontwikkeld. De reactor heet NuScale Power Module en zijn maximale eenheidsgrootte is 77 MWe. Nuscale kan echter ook eenheden van 50 MWe of 60 MWe leveren.

Internationaal is er veel belangstelling voor het ontwerp van NuScale. Engeland sloot in januari 2021 een Memorandum van Overeenstemming om een hybride energiesysteem, een combinatie van een windmolenpark, een elektrolysefabriek en de Nuscale reactor, te bouwen in Noord-Wales.. Oekraïne sloot in februari 2020 ook een Memorandum van Overeenstemming af met NuScale om gezamenlijk na te gaan in hoeverre de eenheid voldoet aan de landelijke veiligheidsvoorschriften en vergunningseisen. Tevens of de bouw van een centrale met dergelijke eenheden in dat land haalbaar is. Een viertal landen, Canada, Jordanië, Roemenië en Tsjechië, gingen Oekraïne voor en tekenden ook al een Memorandum van Overeenstemming.

De SMR van NuScale is een integrale drukwaterreactor. Dat houdt in dat het hele primaire systeem, de reactorkern met daarboven de stoomgeneratoren en de drukgenerator, in een lang en slank reactorvat is geplaatst. De warmteoverdracht uit de kern naar de stoomgeneratoren vindt plaats met natuurlijke circulatie. De eenheden van een centrale staan naast elkaar in een ondergronds bassin, dat gevuld is met water. De seriematige bouw van de eenheden vindt plaats in een fabriek. Dat maakt de kwaliteitscontrole relatief eenvoudig. De bouw van een groot aantal eenheden, die tezamen een kerncentrale vormen, is een vorm van serieproductie en verlaagt de opwekkingskosten. De reactoren zijn geschikt voor zowel de productie van elektriciteit, als voor stadsverwarming. Door al deze factoren is de flexibiliteit van zo’n centrale met meerdere eenheden beter dan van een grote conventionele kerncentrale.

Stand van de ontwikkeling:

Het plan is, dat de eerste kerncentrale met twaalf eenheden en met een totaalvermogen van 720 MWe zal verrijzen op het terrein van INL (Idaho National Laboratory), een nationaal kernenergieonderzoekcentrum in VS. De eerste stap in het vergunningsverleningsproces is inmiddels met succes voltooid. Dat betekent, dat de ontwerpgoedkeuring voor de VS is verstrekt door de NRC, de Amerikaanse vergunningverlenende instantie. Dat betekent, dat er geen principiële belemmeringen zijn om de reactor in VS te bouwen. Daarnaast is er ook een ontwerpgoedkeuring aangevraagd voor Canada.

De klant van de eerste kerncentrale is UAMPS, ofwel Utah Associated Municipal Power Systems, een privaat energieagentschap, in feite een consortium met 46 leden. Dat is inclusief de elektriciteitsbedrijven van Californië, Idaho, Nevada, Nieuw-Mexico, Utah en Wyoming. Het consortium zal in 2023 het bouwbesluit nemen. De kerncentrale komt dan in 2026 in bedrijf. De missie van UAMPS is om de CO2-emissie bij de elektriciteitsproductie terug te dringen. Naast de bouw van de SMR, de kleine modulaire reactor, zal UAMPS deze doelstelling realiseren door decentrale elektriciteitsproductie, met name zon en wind, te bevorderen.

Nieuws
De regering ondersteunt de bouw van de Pallasreactor financieel
maandag 26 september 2022

De regering ondersteunt de bouw van de Pallasreactor financieel

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 september 2022, Prinsjesdag, extra geld ter beschikki...
Lees verder
De veiligheidssituatie van Zaporizja is iets verbeterd
maandag 19 september 2022

De veiligheidssituatie van Zaporizja is iets verbeterd

Zaporizja is de grootste kerncentrale van Europa, die een vermogen van 6000 MWe en een zestal VVER-1000 eenheden heeft. ...
Lees verder