{settings.product}

Engels plan voor combinatie windmolenpark en kleine kerncentrale

februari 2021 -

Een hybride energiesysteem is een combinatie van een windmolenpark, een kleine modulaire kernreactor en een elektrolysefabriek voor de productie van waterstof. In Engeland is een plan gemaakt om zo’n systeem in Noord-Wales te bouwen nabij de vestigingsplaats van de inmiddels gesloten kerncentrale van Wylfa. De betrokken partijen, het Engelse Shearwater Energy Ltd en het Amerikaanse NuScale Power LLC, ondertekenden in januari 2021 een Memorandum van Overeenstemming. De partijen benadrukken, dat zo’n windpark en zo’n SMR in de praktijk goed samengaan. De eerste fase met een vermogen van 1400 MWe kan al in 2027 gereed zijn. Daarna vindt stapsgewijze uitbreiding plaats naar 2000 MWe in 2030 en 3000 MWe in 2036.

De drukwaterreactoren van NuScale krijgen een vermogen van 50 MWe. Dat is iets minder dan de 77 MWe, die NuScale als maximum opgeeft. Het reactorontwerp kreeg in de Verenigde Staten al een ontwerpgoedkeuring van vergunningverlener NRC °). NuScale berichtte, dat zijn reactor vooral zo geschikt is voor dit project, omdat het zulke goede eigenschappen heeft op het gebied van het volgen van de belasting. Dat wil zeggen, dat het reactorvermogen zich gemakkelijk aanpast aan een veranderende vraag naar elektriciteit.

Aantrekkelijk is, dat de bouw van de kernreactor in een fabriek gebeurt. Desondanks kan de Engelse industrie een hoog percentage aan het nucleaire deel toeleveren. Een studie van NuScale komt uit op een aandeel van 75%. Het economisch voordeel voor Engeland is daardoor groot. Shearwater verwacht, dat de hybride installatie betrouwbare, CO2-vrije elektriciteit zal produceren tegen een fractie van de kosten van een gewone conventionele kerncentrale. Er vindt waterstofproductie plaats met het overschot aan elektriciteit. Na het jaar 2036 is dat 3000 ton waterstof per jaar, die is bedoeld om een CO2-reductie in de transportsector te bewerkstelligen.

Het is opmerkelijk, dat de Engelsen tot dezelfde positieve conclusie zijn gekomen met betrekking tot het hybride energiesysteem, als die in het rapport staat van het adviesbureau eRisk Group. Dat rapport is in opdracht van de provincie Zeeland opgesteld. Aan dat rapport is aandacht besteed in het KernVisie nieuwsbericht van 22 december 2020, dat is getiteld: “Studie in opdracht van Zeeland naar de rol van kernenergie in Nederland“. Het nieuwsbericht is te openen door op de titel te klikken en het rapport van eRisk Group is via dat nieuwsbericht in te zien. Elders op de website van KernVisie staat informatie over het reactorontwerp van NuScale. U kunt dat bekijken door er op te klikken.

Meer informatie:
https://renewablesnow.com/news/shearwater-nuscale-join-hands-for-3-gw-nuclear-wind-hybrid-in-wales-728152/
https://www.h2-view.com/story/shearwater-energy-smr-wind-hybrid-energy-project-progresses/

°) NRC: Nuclear Regulatory Commission

Terug naar het nieuwsoverzicht