{settings.product}

Studie in opdracht van Zeeland naar de rol van kernenergie in Nederland

december 2020 -

In opdracht van de provincie Zeeland heeft het adviesbureau eRisk Group nagegaan welke rol kernenergie de komende decennia in de Nederlandse energievoorziening kan spelen. Dat in aanvulling op de bestaande plannen voor de uitbouw van duurzame energie en niet als alternatief daarvoor. Het uitgangspunt in de studie is om voor ons land in het jaar 2050 een energiesysteem te hebben, dat geen CO2-uitstoot. Zulks met behoud van een sterke basisindustrie.  De studie gaat uit van de situatie in 2020 voor zowel de energievraag als het grondstoffengebruik in ons land. 

De huidige beleidsplannen voor de toekomstige productie van zonne- en windstroom, als ook de benodigde waterstofproductie, vormen derhalve de basis van de studie. Op grond daarvan is verondersteld, dat er in de toekomst een vermogen van 100 GWe aan fotovoltaïsche zonne-energie is opgesteld, 20 GWe aan wind op land, 70 GWe aan wind op zee en in aanvulling daarop 9 GWe aan kernenergie. Al dit vermogen maakt het mogelijk om een groot deel van de toekomstige energievraag te elektrificeren en daardoor te verduurzamen. Ter vergelijking: Het opgestelde productievermogen in 2019 aan fossiele brandstofcentrales was 22,5 GWe, naast 8,9 GWe aan duurzame bronnen, met name zon, wind en biomassa.

In de studie is verondersteld, dat de inzet van kerncentrales aan enkele randvoorwaarden voldoet. Ze besteedt aandacht aan de bedrijfseconomische vooruitzichten van kernenergie en ze maakt een kostenvergelijking van de atoomstroom met die van wind op zee in centen per kiloWattuur mogelijk. Daarbij is rekening gehouden met de kosten van noodzakelijk reservevermogen. Kernenergie blijkt dan concurrerend ter zijn. Ook is de relatie met de productie van waterstof meegenomen en is de invloed op de werkgelegenheid nagegaan. Voorts is aandacht besteed aan de kennisinfrastructuur op het gebied van de kernenergie en aan de belofte voor de toekomst, de SMR, de kleine modulaire kernreactor. Het rapport bevat veel informatie.

De conclusie van het rapport is, dat kernenergie een aanvullende en ondersteunende rol kan spelen bij het ontkolen van de Nederlandse energie- en grondstoffenvoorziening en bij de verduurzaming van de Nederlandse basisindustrie. Uit de studie blijkt, dat kernenergie een concurrerende technologie is. De inzet van kernenergie maakt het mogelijk om met eigen Nederlandse productiecapaciteit een groot deel van de energie- en grondstoffenvraag te elektrificeren, te verduurzamen en daardoor minder afhankelijk te zijn van import. Helaas ontbreekt de voor de hand liggende waarschuwing, dat als de SMR in de toekomst wereldwijd commercieel een succes zou worden – de Amerikaanse ontwikkelingsinspanning wijst daarop – en als Nederland zou afzien van kernenergie, dat ons land dan vanwege alle windmolens het risico loopt te zijn opgezadeld met een inefficiënt elektriciteitsproductievermogen.

Meer informatie:
https://eriskgroup.com/de-rol-van-kernenergie-in-het-nederlandse-energiesysteem/

Terug naar het nieuwsoverzicht