{settings.product}

Google, Microsoft en staalgigant samen in emissievrije stroomtechniek incl kernenergie

april 2024 -

Google, Microsoft en het Amerikaanse staalbedrijf Nucor Corporation zijn volgens eigen zeggen ’s werelds grootste elektriciteitsgebruikers. Daarom hebben ze belang bij een schone en betrouwbare voorziening met een voldoende groot opgesteld productievermogen. Nu is de elektriciteitsvoorziening niet alleen in ons land in toenemende mate een probleem, maar ook in de Verenigde Staten. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan het probleem van de leveringszekerheid hebben de drie bedrijven hun elektriciteitsvraag gebundeld en de inkoop van schone elektriciteit op elkaar afgestemd. Met het oog op de toekomst voeren ze een beleid om de stroomproductie helemaal emissievrij te maken. CO2-loze opwekkingstechniek en elektriciteitsopslag zijn voor de productie van schone stroom nodig om de gaten op te vullen in de levering van wind– en zonnestroom. Het streven van de drie bedrijven is er op gericht om de geavanceerde emissievrije elektriciteitstechnologie te bevorderen door projecten te steunen, die bijna commercieel zijn en die de bouw van een prototype betreffen. Dat zijn technieken, die liggen op het gebied van de geavanceerde kerntechniek, de geothermische elektriciteitsproductie van de volgende generatie, de schone waterstof en de energieopslag gedurende lange perioden. Om geschikte projecten te selecteren hebben de drie bedrijven een verzoek om informatie, ofwel een RFI ˚), breed verspreid onder de Amerikaanse maakindustrie. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot 12 april 2024 hun interesse kenbaar maken.

Zowel Google als Microsoft hebben zich ten doel gesteld om in 2030 alleen nog elektriciteit te gebruiken, die zonder CO2-emissie is opgewekt. Voor staalbedrijf Nucor, dat al de meest gediversificeerde staalproducent in de Verenigde Staten is, is dat moeilijker. Daarom streeft  Nucor er naar om in 2050 zijn CO2-emissie tot nul te hebben gereduceerd.

Microsoft heeft met het Amerikaanse elektriciteitsbedrijf Constellation Energy Corporation in 2023 een overeenkomst gesloten, op grond waarvan zijn data centrum in de plaats Boydton (Virginia) vrijwel alleen nog schone elektriciteit gebruikt. Ongeveer 60% van het opgestelde productievermogen van 32,4 GWe van Constellation bestaat uit kerncentrales en 86% van de elektriciteitsproductie uit kernstroom.

Nucor ging in 2023 een samenwerking aan met het bedrijf NuScale Power om de geschiktheid van de kleine modulaire reactor (SMR) NuScale VOYGR voor zijn staalproductie te onderzoeken, als ook de mogelijkheid om de fabriek voor de bouw van deze VOYGR naast een van de schrootfabrieken van Nucor situeren.

Elders op de website staat meer informatie over de NuScale VOYGR, die u kunt lezen door op de reactornaam te klikken.

Meer informatie:
https://www.advancedcleanelectricity.com/

˚) RFI: Request for information

Terug naar het nieuwsoverzicht