{settings.product}

Prodigy/NuScale VOYGR

Type: SMR PWR, drijvende integrale kleine modulaire drukwaterreactor – Canada, VS

Zie het artikel op bladzijde 12 en 13 van het KernVisie Magazine nr 5/6 van december 2022 met de titel “NuScale Power en Prodigy Clean Energy ontwerpen drijvende SMR” door op de desbetreffende titel te klikken.

Achtergrondinformatie:

Het Amerikaane bedrijf NuScale, die de VOYGR SMR ontwikkelt en het Canadese bedrijf Prodigy tekenden in 2018 een Memorandum van Overeenstemming. Daarin spraken ze af, dat Prodigy een drijvende versie van de VOYGR ontwerpt. De drijvende centrale, die tot maximaal twaalf kleine modulaire reactoren met elk een vermogen van 77 MWe bevat, is geplaatst in een drietal schuiten. De schuiten zijn van staal en op elke grote scheepswerf te bouwen. Het plan is om ze in een speciaal daarvoor aan te leggen haven te plaatsen, die in contact staat met open water, zoals de zee. Het voordeel van de drijvende kerncentrale is, dat de bouw op een plaats kan geschieden, hetgeen de serieproductie vergemakkelijkt. Ook komt het bouwproces de economie ten goede. Als de schuiten gereed zijn, dan gaan ze zonder de splijtstofelementen over zee naar de plaats van bestemming. Voor meer informatie over de landversie van de NuScale VOYGR, die elders op de website staat, klik hier.

Stand van de ontwikkeling:

Nederland en met name Boskalis heeft ervaring met de bouw van grote schepen voor heel zwaar transport over zee. Op grond daarvan heeft Prodigy de Nederlandse kennis en ervaring ingeschakeld voor het ontwerp van de drie schuiten. Op de vestigingsplaats bevat de middelste schuit de kleine modulaire reactoren en de buitenste twee de niet-nucleaire apparatuur, zoals de turbine/generator en de condensor. Prodigy verwacht met zijn drijvende kerncentrales een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behalen van de toekomstige internationale CO2-reductiedoelstellingen en daarmee aan het realiseren van de energietransitie.

Prodigy/NuScale VOYGR-Drijvende integrale kleine modulaire drukwaterreactor-Canada,VS
Prodigy/NuScale VOYGR-Drijvende integrale kleine modulaire drukwaterreactor-Canada,VS
Nieuws
VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering
maandag 27 november 2023

VK nodigt ontwikkelaars van SMRs uit mee te dingen naar overheidsfinanciering

De Engelse regering heeft een zestal ontwikkelaars van kleine modulaire reactoren (SMRs) geselecteerd en uitgenodigd mee...
Lees verder
Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor
maandag 20 november 2023

Drie Nederlandse nieuwtjes over de kleine modulaire reactor

Naast de bouw van twee grote kernreactoren in Borssele, lijkt ons land af te stevenen op die van een of enkele kleine mo...
Lees verder