{settings.product}

Oekraïne kijkt naar Amerikaanse kleine modulaire drukwaterreactor

februari 2020 -

NuScale is een Amerikaans bedrijf, dat een kleine modulaire drukwaterreactor heeft ontwikkeld. De reactor heet NuScale Power Module en zijn eenheidsgrootte is 60 MWe. Het plan is, dat de eerste kerncentrale met twaalf eenheden en met een totaalvermogen van 720 MWe zal verrijzen op het terrein van INL, Idaho National Laboratory, een nationaal kernenergieonderzoekcentrum in VS. Er is inmiddels een ontwerpgoedkeuring, aangevraagd in VS en Canada. Dat is de eerste stap in het vergunningsverleningsproces in die landen.

De klant van de eerste kerncentrale is UAMPS °), een privaat energieagentschap, in feite een consortium met 46 leden. Dat is inclusief de elektriciteitsbedrijven van Californië, Idaho, Nevada, Nieuw-Mexico, Utah en Wyoming. Het consortium zal in 2023 het bouwbesluit nemen. De kerncentrale komt dan in 2026 in bedrijf. De missie van UAMPS is om de CO2-emissie bij de elektriciteitsproductie terug te dringen. Naast de bouw van de SMR, de kleine modulaire reactor, zal UAMPS deze doelstelling realiseren door decentrale elektriciteitsproductie, met name zon en wind, te bevorderen.

Internationaal is er veel belangstelling voor het ontwerp van NuScale. Oekraïne sloot in februari 2020 een Memorandum van Overeenstemming af met NuScale om gezamenlijk na te gaan in hoeverre de eenheid voldoet aan de landelijke veiligheidsvoorschriften en vergunningseisen. Tevens of de bouw van een centrale met dergelijke eenheden in dat land haalbaar is. Een viertal landen, Canada, Jordanië, Roemenië en Tsjechië, gingen Oekraïne voor en tekenden ook al een Memorandum van Overeenstemming.

De SMR van NuScale is een integrale drukwaterreactor. Dat houdt in dat het hele primaire systeem, de reactorkern met daarboven de stoomgeneratoren en de drukgenerator, in een lang en slank reactorvat is geplaatst. De warmteoverdracht uit de kern naar de stoomgeneratoren vindt plaats met natuurlijke circulatie. De eenheden van een centrale staan naast elkaar in een ondergronds bassin, dat gevuld is met water. De seriematige bouw van de eenheden vindt plaats in een fabriek. Dat maakt de kwaliteitscontrole relatief eenvoudig. De bouw van een groot aantal eenheden, die tezamen een kerncentrale vormen, is een vorm van serieproductie en verbetert daardoor de economie. Daarnaast is de flexibiliteit van zo’n centrale met meerdere eenheden beter dan van een grote conventionele kerncentrale.

Meer informatie: https://newsroom.nuscalepower.com/press-releases/news-details/2020/NuScale-and-Ukraines-State-Scientific-and-Technical-Center-for-Nuclear-and-Radiation-Safety-Sign-Memorandum-of-Understanding/default.aspx

°) UAMPS: Utah Associated Municipal Power Systems

Terug naar het nieuwsoverzicht