{settings.product}

Typegoedkeuring en mini veiligheidszone voor kleine modulaire kernreactor

november 2022 -

De inbedrijfstelling in Idaho eind 2029 van de eerste kerncentrale met kleine modulaire reactoren (SMR) is een stap dichterbij gekomen. De Amerikaanse vergunningverlener NRC ˚) geeft op 25 november 2022 een typegoedkeuring af voor de SMR van NuScale. Dat houdt in dat NuScale deze reactor in de Verenigde Staten mag bouwen en dat NRC bij de verlening van de bouwvergunning alleen nog kijkt naar de plaatsafhankelijke omstandigheden.

Een belangrijk aspect van de veiligheid vormt de veiligheidszone rond een kerncentrale. Sinds 1978 zijn daar Amerikaanse regels voor, die erop neerkomen, dat die zone een gebied rond de kerncentrale met een straal van 10 mijl, ofwel 16 kilometer, bestrijkt. Binnen dat gebied gelden maatregelen ter bescherming van de bevolking, als er na een groot ongeluk een grote lozing van radioactieve stoffen plaatsvindt. Sinds het inwerkingtreden van die regels is het ongevalsverloop en daarmee het risico op en de omvang van een lozing veel beter bekend. En dus ook de grootte van de stralingsdosis van de bevolking. Dat maakte het mogelijk om de SMR van NuScale zo te ontwerpen, dat een eventuele lozing gering is. Die grote veiligheidszone is daarom niet meer nodig. De vergunningverlener vindt dat ook en heeft erkend, dat een zone ter grootte van het bedrijfsterrein rond de reactor volstaat.

De NuScale reactor is een integrale drukwaterreactor. Integrale betekent, dat de stoomgeneratoren binnen het reactorvat zijn aangebracht. Elke eenheid heeft een vermogen van 77 MWe. Een centrale bestaat uit 4, 6 of 12 eenheden, die ondergronds zijn geplaatst. Ze zijn in hoge mate passief en inherent veilig. De reactor heeft de handelsnaam VOYGR gekregen. Deze naam refereert aan die van de Voyager, die bekend is vanwege de ruimtevaart en de televisieserie Star Trek. De eerste kerncentrale van NuScale met zes reactoren en een vermogen van 462 MWe zal verrijzen op het terrein van het kernenergieonderzoekinstituut INL ˚˚) in Idaho. De centrale is besteld door het elektriciteitsbedrijf UAMPS ˚˚˚).

NuScale berichtte steeds minder met de ontwikkeling van het detailontwerp bezig te zijn en steeds meer met de voorbereiding van de fabrieksmatige productie van de modulen. De installatie en samenbouw van de modulen gebeurt op de vestigingsplaats. Het bedrijf ziet de ontwikkeling van de VOYGR als een revolutie op het gebied van de kernenergie, die nog net op tijd komt en die de motor is van de toekomstige CO2-loze energievoorziening en economie. Voor meer informatie over NuScale en VOYGR klik hier.

Meer informatie:
https://adamswebsearch2.nrc.gov/webSearch2/main.jsp?AccessionNumber=ML22287A155
www:\strategische verschuiving binnen NuScale

˚) NRC: Nuclear Regulatory Commission
˚˚) INL: Idaho National Laboratory
˚˚˚) UAMPS: Utah Associated Municipal Power Systems

Terug naar het nieuwsoverzicht