{settings.product}

NuScale VOYGR SMR wereldwijd gewild, maar de opwekkingskosten lopen op

november 2022 -

De vraag is, of de kleine modulaire reactor (SMR) wel economisch aantrekkelijk is. Er zijn een fors aantal van deze kleine kernreactoren in ontwikkeling, maar de potentiële leveranciers geven geen informatie over de te verwachten opwekkingskosten van elektriciteit.

Een van de reactoren, die het verste is in zijn ontwikkeling en die in 2029 in bedrijf moet komen, is de NuScale VOYGR. De eerste centrale met zes integrale drukwaterreactoren, die elk 77 MWe produceren, komt op het terrein van het kernenergieonderzoekinstituut INL˚). Uiteraard is het voor de toekomstige eigenaar, het consortium UAMPS˚˚), dat 48 leden uit een zevental Amerikaanse staten telt, van belang om inzicht te hebben in de productiekosten van de kerncentrale. UAMPS heeft tezamen met het ingenieursbureau Fluor nagegaan, hoe de kWh-prijs zich ontwikkelt als gevolg van de 2% hogere rente en de vanwege inflatie duurdere materiaalkosten. De uitkomst is niet door NuScale gepubliceerd. Er staat een passage over de analyse in de notulen van een van de belanghebbende partijen, de stad Idaho Falls. Dat verslag staat op het internet. Vanwege de genoemde factoren is een stijging van de productiekosten voorzien, die er toe leidt, dat de opwekkingskosten door het prijsplafond van 5,8 dollarcent per kWh zijn gegaan. Het bedrag is exclusief de subsidie van 3,0 dollarcent per kWh, die de federale overheid geeft op grond van de ‘Inflation Reduction Act’,  een wettelijke regeling, die beoogt de economie te stimuleren en die sinds augustus 2022 van kracht is. Het betekent, dat de opwekkingskosten van de eerste VOYGR-centrale met zes eenheden liggen rond de 9 dollarcent per kWh. Daar NuScale ernaar streeft om een schaalbare geavanceerde kerntechniek te ontwikkelen, is de verwachting, dat de eerste vervolgprojecten ook rond die kWh-prijs zullen uitkomen. Mits rente en inflatie stabiliseren.

Vermeldenswaard is, dat NuScale de mogelijkheid bestudeert om een drijvende kerncentrale te bouwen en de installatie over water naar de vestigingsplaats te verslepen.

Wereldwijd neemt de interesse voor de NuScale VOYGR toe. Inmiddels hebben een achttiental instellingen, voornamelijk elektriciteitsbedrijven, uit elf landen˚˚˚), waaronder zes voormalige Oostbloklanden, een Memorandum van Overeenstemming met NuScale ondertekend. Onder de instellingen bevinden zich een aantal elektriciteitsbedrijven uit de VS.

Voor meer informatie over NuScale en VOYGR klik hier.

Meer informatie:
https://idahofallsidaho.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11102022-1463
https://inl.gov/article/frequently-asked-questions/

˚) INL: Idaho Nuclear Laboratory
˚˚) UAMPS: Utah Associated Municipal Power Systems
˚˚˚) Bulgarije, Canada, Estland, Jordanië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Tsjechië, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea

Terug naar het nieuwsoverzicht