{settings.product}

Eerste twee commerciële centrales met kleine modulaire reactoren over zes jaar klaar

oktober 2023 -

De eerste twee kerncentrales met kleine modulaire reactoren (SMR) zijn in de Verenigde Staten besteld. De klanten zijn datacentra in de staten Ohio en Pennsylvania. Het betreft reactoren, die door de firma NuScale zijn ontwikkeld en die NuScale VOYGER heten. De leverancier is het Amerikaanse elektriciteitsproductiebedrijf Entra1 Energy LLC. Dat bedrijf verwierf de wereldwijde rechten voor de levering van de NuScale SMRs.

Zwaarwegende redenen voor de twee datacentra om te kiezen voor de kerncentrales met de reactoren van NuScale zijn onder andere:
● dat het reactortype door de Amerikaanse vergunningverlener NRC ˚) is gecertificeerd en dus een ontwerpgoedkeuring kreeg;
● dat in de beide staten veel grootschalig basislastvermogen sluit;
● dat de behoefte aan gegevensoverdracht, mede vanwege de opkomst van de Kunstmatige Intelligentie (AI), de komende jaren blijft stijgen;
● dat de SMRs milieuvriendelijk zijn en geen CO2 uitstoten.
Het is overigens logisch, dat de eerste klanten datacentra zijn, omdat die veel elektriciteit verbruiken en omdat die hoge eisen stellen aan de voorzieningszekerheid.

De planning is, dat de beide kerncentrales al over zes jaar klaar zijn en dat ze in 2029 in bedrijf gaan. Elke centrale bestaat uit een twaalftal modulaire reactoren, die parallel staan en die elk een vermogen hebben van 77 MWe. Het zijn integrale drukwaterreactoren. Dat betekent, dat de stoomgeneratoren van elke reactor in het reactorvat zijn geplaatst. Het totale vermogen per kerncentrale bedraagt dus 924 MWe. De fabricage van de reactoren geschiedt in een fabriek, zodat er op de vestigingsplaats zo weinig mogelijk bouwactiviteiten zijn.

Leverancier Entra1 Energy voorziet, dat de levering van de NuScale SMRs aan de twee datacentra nog pas het begin is. De SMRs zijn behalve voor elektriciteitsproductie ook heel geschikt voor ontzilting van zeewater, waterstofproductie, industriële proceswarmte en stadsverwarming. Een voordeel van een kerncentrale met kleine modulaire reactoren is de flexibiliteit, omdat vanwege het modulaire karakter de eenheidsgrootte eenvoudig is af te stemmen op de behoefte van de klant door meer of minder reactoren te plaatsen. Naar verwachting kan de reactortechnologie van NuScale op wereldschaal een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Een beschrijving van de eigenschappen van de NuScale VOYGR kunt u lezen door hier te klikken.

Meer informatie:
https://www.nuscalepower.com/en/news/press-releases/2023/standard-power-chooses-nuscales-approved-smr-technology-and-entra1-energy-to-energize-data-centers

˚) NRC: Nuclear Regulatory Commission

Terug naar het nieuwsoverzicht