{settings.product}

IAEA ziet duurzame energievoorziening alleen met fors meer kernenergie

oktober 2019 -

Zonder een grote toename van het aandeel kernenergie in de komende jaren zal de wereld een duurzame energievoorziening moeilijk kunnen realiseren, zei plaatsvervangend Directeur-Generaal van het IAEA, Mikhail Chudakov,  bij de presentatie van de toekomstprojecties van het energiegebruik tot 2050. Te meer, omdat wereldwijd de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen, vanwege de voortschrijdende elektrificatie. De 39-ste uitgave van het rapport “Energie-, Elektriciteit- en Kernenergieschattingen tot 2050” °) bevat een tweetal scenario’s.  In het lage scenario neemt het aandeel kernenergie in 2030 met 8% af en in 2050 met 6%. In het hoge scenario is er in 2030 een toename met 25% en in 2050 met 80%. Bij de opstelling van de scenario’s hield IAEA rekening met het feit, dat een aanzienlijke hoeveelheid nieuw vermogen nodig is ter compensatie van de stilleggingen van kernreactoren als gevolg van veroudering, ondoelmatigheid en andere redenen. De verkenning tot 2050 bevat gedetailleerde mondiale trends per regio voor de ontwikkeling van het productievermogen.
Het IAEA-rapport speelde ook een rol bij de “Internationale Conferentie over Klimaatverandering en de Rol van Kernenergie”, die IAEA in de tweede week van oktober 2019 organiseerde. Enkele relevante punten uit deze conferentie zijn, dat de helft van de door menselijk toedoen veroorzaakte CO2-emissie de laatste 30 jaar plaatsvond en dat het aan regeringen en nucleaire industrieën is om tezamen in de komende 30 jaar een schone energievoorziening te realiseren.  Voorts dat kernenergie lagere systeemkosten heeft, dan zon en wind, vanwege het fluctuerende karakter van deze twee bronnen. Tenslotte, dat kernenergie meer kosteneffectief is dan enig andere energiebron, die geen CO2 uitstoot en dat kernenergie het beter doet in termen van snelheid van uitbreiding, opschaalbaarheid, duurzaamheid op de lange termijn, als ook het koolstofvrij maken van de energievoorziening.
In 2018 produceerden de kerncentrales op aarde een derde deel van alle CO2-loos opgewekte elektriciteit. Wereldwijd draaien er 450 kerncentrales, die in totaal een vermogen hebben van 400 GWe. Hun aandeel in de mondiale elektriciteitsproductie bedraagt ongeveer 10%.

Meer informatie:
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-releases-new-projections-for-nuclear-power-through-2050 en
https://www.iaea.org/publications/13591/energy-electricity-and-nuclear-power-estimates-for-the-period-up-to-2050 

°) Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates up to 2050

Terug naar het nieuwsoverzicht