{settings.product}

Belgische vergunningverlener wil internationale eindberging. In België?

juni 2020 -

FANC is de Belgische vergunningverlener, tevens toezichthouder, op het gebied van kernenergie en straling. De organisatie heeft een rapport beoordeeld over de wenselijkheid van de definitieve opslag van langlevend en hoogradioactief afval in een eindberging. Dat rapport is opgesteld door NIRAS, de Belgische centrale organisatie voor radioactief afval. Het rapport is openbaar en is In België aangeboden aan verschillende overheidsorganisaties en aan geïnteresseerde burgers. Het doel van het rapport is om de weg te effenen voor de uiteindelijke bouw van een faciliteit voor eindberging.

In zijn beoordeling stelt FANC, dat op basis van de huidige kennis van de wetenschap de eindberging van het genoemde afval in een ondergrondse faciliteit, die zich in een geologisch stabiele aardlaag bevindt, de zogenoemde gastformatie, de veiligste langetermijnoptie is. Daarbij wijst FANC er op, dat de wereld in de toekomst er heel anders uit kan zien. De geologische eindberging biedt dan het voordeel, dat de risico’s, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, zoals oorlog of klimaatverandering, zoveel mogelijk beperkt zijn, omdat het afval goed is ingesloten en is afgezonderd van het leefmilieu. Een ander voordeel is, dat de eindberging geen actieve componenten heeft en dus geheel passief is, zodat geen menselijke tussenkomst meer nodig is, als het afval eenmaal is weggeborgen. FANC vindt het belangrijk, dat op niet al te lange termijn er nationaal beleid komt voor het langetermijnbeheer van het langlevend en hoogradioactief afval, teneinde het afval niet langjarig in tijdelijke bovengrondse opslagplaatsen te bewaren en toekomstige generaties ermee te belasten.

FANC spreekt zich alleen uit over de veiligheids– en beveiligingsaspecten van het voorstel, omdat nog geen sprake is van een vergunningaanvrage voor een concreet bouwproject. Dat moet NIRAS nog uitwerken. Ook zal NIRAS nog een vestigingsplaats uit moeten zoeken op basis van de meest geschikte geologische gastformatie, locatie en bergingsdiepte.

FANC heeft nog wel een belangwekkende inhoudelijke opmerking. Namelijk om de mogelijkheid van een multinationale eindberging niet uit te sluiten. Dat wekt de indruk, dat FANC een faciliteit in België bedoelt.

NIRAS zal na alle commentaar te hebben verwerkt een beleidsvoorstel maken voor de Belgische Ministerraad. Als de Belgische regering het principe van geologische eindberging als langetermijnoplossing goedkeurt, dan zal FANC betrokken blijven bij de verdere keuzes van gastformatie, vestigingsplaats en dergelijke, omdat die van invloed zijn op de veiligheid. FANC zal uiteindelijk een vergunning voor de bouw van de faciliteit moeten geven.

Meer informatie:
https://fanc.fgov.be/nl/nieuws/geologische-berging-op-dit-ogenblik-de-veiligste-optie-voor-hoogradioactief-afval

Terug naar het nieuwsoverzicht