{settings.product}

Beierens beleid gericht op langer openhouden van zijn kerncentrale

mei 2022 -

De deelstaatregering van Beieren in Duitsland keurde op 17 mei 2022 het nieuwe beleid goed, dat is gericht op het langer openhouden van zijn kerncentrale Isar-2. De goedkeuring is verpakt in het omvangrijke energiebeleidsplan van Beieren, dat veel maatregelen op het gebied van de duurzame energie bevat.

De voorziene stillegging van de laatste drie kerncentrales in Duitsland per eind december 2022 heeft een wettelijke basis, hetgeen wringt met de wettelijke plicht van de Bondsregering om de voorzieningszekerheid van elektriciteit in de Duitse deelstaten te garanderen. Inmiddels heeft de Bondsregering aan de deelstaten laten weten die garantie vanwege de oorlog in Oekraïne niet meer te kunnen geven. Op grond van die mededeling wil de Beierse deelstaatpresident, Marcus Söder (CSU), het heft in eigen hand nemen door Isar-2 enkele jaren langer in bedrijf te houden en door de recent stilgelegde Beierse kerncentrale Gundremmingen-C toe te staan weer op te starten.

Beieren heeft veel hoogwaardige industrie. De hoge betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening is een gunstige omstandigheid bij het aantrekken van nieuwe industrie. De Beierse industrie telt 1,3 miljoen arbeidsplaatsen. Het elektriciteitsgebruik van de deelstaat bedraagt jaarlijks 380 miljard kiloWattuur. Dat is ongeveer driemaal dat van Nederland. De industrie en het bedrijfsleven – lopend van klein tot groot – dringen er bij de deelstaatregering op aan om, als het daadwerkelijk tot stroomtekort zou komen, hen, net als de ziekenhuizen, een hogere prioriteit te geven dan de huishoudens. Naast de voorzieningszekerheid speelt in Beieren ook de economie een rol bij de standpuntbepaling over kernenergie. Bij de huidige hoge gasprijzen is de atoomstroom goedkoop in vergelijking met de elektriciteit uit gascentrales.

Isar-2 heeft een drukwaterreactor en een vermogen van 1410 MWe. Het is een van de drie reactoren, die als gestandaardiseerde serie is gebouwd. De andere twee, die eveneens eind december 2022 moeten afschakelen, zijn Emsland en Neckarwestheim-2.

Gundremmingen-C heeft een kokendwaterreactor en een vermogen van 1288 MWe. De reactor is eind december 2021 stilgelegd, maar zou zo weer kunnen opstarten. Tegelijk met Gundremmingen-C zijn ook de drukwaterreactoren Brokdorf en Grohnde gestopt. Ook deze reactoren zouden zo weer kunnen opstarten.

In heel Duitsland vindt een felle discussie plaats over de kernenergie. Zowel over het al dan niet langer openhouden, als over het weer opstarten van de recent stilgelegde kerncentrales. Daarbij is van belang, dat sinds kort de opiniepeiling, die de Frankfurter Allgemeine Zeitung maandelijks publiceert, een verschuiving laat zien ten gunste van de kernenergie. In februari 2022 zei 42% van de ondervraagden te willen doorgaan met de sluitingen van de kerncentrales en wilde 35% ze langer in bedrijf houden. In de maand maart 2022 wilde nog 25% stoppen met de kernenergie en was 57% voor langer doordraaien.

De KernVisie nieuwsberichten van 18 oktober en 14 december 2021, die respectievelijk zijn getiteld: “Discussie in Duitsland over energietransitie 2045 en openhouden kerncentrales“ en “Duitsland straks zonder kolen en kernenergie en met donkerluwte“, bevatten achtergrondinformatie over de situatie in Duitsland op het gebied van de kernenergie. U kunt ze lezen door op de titel te klikken.

Referentie:
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-17-mai-2022/

Terug naar het nieuwsoverzicht