{settings.product}

Discussie in Duitsland over energietransitie 2045 en openhouden kerncentrales

oktober 2021 -

Het tijdstip nadert, dat Duitsland zijn zes nog draaiende kerncentrales stillegt. De eenheden Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen-C moeten eind 2021 dicht en de andere, Emsland, Isar-2 en Neckar-2, een jaar later. De recente ontwikkelingen op energie– en milieugebied zijn niet gunstig voor de aanstaande sluitingen. Dat is aanleiding voor een soort maatschappelijke discussie in Duitsland.

Het rapport “Klimaneutrales Deutschland 2045”, in plaats van 2050, trekt alle kritiek op het Duitse energiebeleid naar zich toe. Het rapport is opgesteld door een drietal samenwerkende milieuadviesbureaus ˚). De opdrachtgevers voor de studie zijn de denktank Agora, die de groene energietransitie ondersteunt en de Stichting Klimaneutralität. Het rapport is gebaseerd op een drietal verbeterpunten: 1) Besparing en rendementsverhoging 2) Duurzame elektriciteit en elektrificatie 3) Waterstof als energiedrager en grondstof. Voorts zijn de hervorming van de agrarische sector en de afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCS) voorzien. Het uitgangspunt van het rapport is, dat geen grote maatschappelijke veranderingen nodig zijn.

De Duitse Actiegroep Energie en Natuurbescherming (AKEN) ˚˚) heeft het rapport, dat in Duitsland veel aandacht kreeg, gefileerd. Haar bevinding is vernietigend. Zo is uitgegaan van aanzienlijk lagere verbruikscijfers van elektriciteit en van waterstof, dan die van andere terzakekundige instituten. Beschouwingen over de economische en sociale gevolgen, de voorzieningszekerheid en de beheersing van de maatschappelijke risico’s ontbreken geheel of bijna geheel. Ook een schatting van de totale kosten van de transitie ontbreekt. Voorts is er geen aandacht voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Tenslotte is een grote gedragsverandering bij de bevolking verondersteld, met name op het gebied van vleesconsumptie en mobiliteit.

AKEN is een gemengde groep van liberaal en tolerant denkende mensen, die bestaat uit ondernemers, academici en vakspecialisten. AKEN interviewde de bedrijvers van de zes nog werkende Duitse kerncentrales en vroeg of doordraaien, in plaats van sluiten, nog mogelijk zou zijn. Het antwoord was eensluidend, namelijk dat dat zou kunnen, mits de politiek daar snel toe zou besluiten. Ze menen, dat de kerncentrales nog 15 tot 20 jaar in bedrijf moeten blijven. De kosten zijn ongeveer € 1 miljard, vanwege noodzakelijke renovaties en het opleiden van jong personeel voor onderhoud en bediening. De veelal vrij oude medewerkers zijn in grote meerderheid bereid om langer door te werken. Economisch bezien is doordraaien aantrekkelijk. Ook voor de periode na 2030 als de kolencentrales moeten sluiten. Het doordraaien van de kerncentrales zou de lozing voorkomen van meer dan een miljard ton CO2, ofwel 60 miljoen ton per jaar. Ter vergelijking: In 2020 was de totale Nederlandse CO2-emissie 165 miljoen ton.

AKEN attendeert verder nog op enkele relevante punten. Namelijk, dat uit een recente opiniepeiling van Civey/ZDF blijkt, dat ongeveer de helft van de Duitsers positief staat tegenover doordraaien, dat het beleid van de regering op het gebied van de energietransitie is mislukt vanwege de sterk gestegen CO2-emissie, dat haar analyse de Frankfurter Algemeine van 7 oktober haalde en dat ze gesprekken had met vertegenwoordigers van de FDP, die bij de coalitiebesprekingen zijn betrokken.

Het laatste nieuws is dat een 25-tal vooraanstaande internationale wetenschappers zich in een open brief richtten tot de Duitse politiek en de Duitse bevolking met een oproep de nog operationele zes kerncentrales open te houden. Welt publiceerde die brief. Uit de achterliggende enquête blijkt dat meer dan 2500 lezers het eens zijn met de geleerden en minder dan 100 niet.

Meer informatie:
https://ak-energie-naturschutz.de/
https://ak-energie-naturschutz.de/Downloads
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article234364140/Offener-Brief-Liebes-Deutschland-bitte-lass-die-Kernkraftwerke-am-Netz.html

˚)  1) Öko-institut 2) Prognos 3) Wuppertal-institut
˚˚) AKEN: Aktionkreis Energie und Naturschutz

Terug naar het nieuwsoverzicht