{settings.product}

In memoriam Rob Kouffeld

januari 2022 -

 

Ons bereikte het droevige bericht dat emeritus hoogleraar ir. Rob Kouffeld op 21 januari is overleden. Hij werd 82 jaar. Rob was onze ‘founding father’. Hij studeerde in de jaren zestig Koude Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn afstuderen in 1965 ging hij werken bij TNO. Van 1 september 1984 tot zijn afscheid in 1999 was hij hoogleraar Energievoorziening aan de TU Delft. Ook werkte hij in de jaren tachtig bij Electron in Maassluis. Al ging hij op 1 september 2000 officieel met pensioen, hij bleef verbonden met zijn vakgebied en richtte in oktober van hetzelfde jaar nog de Stichting KernVisie op. In de oprichtingsstatuten staat vermeld dat het doel van de stichting het realiseren van een maatschappelijk draagvlak voor kernenergie is. Bovendien richtte de stichting zich op het stimuleren van onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een inherent veilige en economisch aantrekkelijke vorm van kernenergie, met name de ‘High Temperature Reactor-Gas Turbine’. Het bestuur bestond naast Rob als voorzitter uit Gulian Crommelin, prof. dr. ir. Tim van der Hagen, prof. dr. ir. Hugo van Dam, dr. ir. Aliki van Heek en Henk Brand. Rob heeft als voorzitter de stichting jaren met veel enthousiasme en kennis van zaken geleid. Nadat hij in 2011 het stokje van het voorzitterschap doorgaf, bleef hij actief als eindredacteur van het door de stichting uitgegeven Kernvisie Magazine. Helaas zag hij zich door toenemende gezondheidsklachten genoodzaakt het bestuur te verlaten. Wij verliezen met Rob een gewaardeerde collega en vriend en zullen zijn humor, betrokkenheid en deskundigheid zeer missen. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met het verlies.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht