{settings.product}

Nederlands-Belgische samenwerking gericht op de nieuwe kerncentrale

maart 2023 -

De directeuren van NRG-Pallas en Tractebel ondertekenden op 17 maart 2023 voorafgaande aan het Belgisch-Nederlandse topoverleg van leidinggevenden op het gebied van de kernenergie op de Belgische ambassade in Den Haag een Memorandum van Overeenstemming. De samenwerking heeft ten doel om de bouw van de nieuwe Nederlandse kerncentrale te faciliteren.

Tractebel is een Belgisch ingenieursbureau met specialistische kennis van nucleaire installaties. Het kan bogen op zestig jaar ervaring op het gebied van de kernenergie. Tractebel is geen onbekende van NRG-Pallas, omdat het reeds de huisleverancier is van ingenieursdiensten voor de nieuwe onderzoekreactor in Petten. Dat is de Pallasreactor, die over enkele jaren de Hoge Flux Reactor (HFR) zal vervangen.

Van belang is, dat Tractebel veel ervaring heeft met de voorbereiding en de begeleiding van de bouw van grote kernreactoren. Tractebel maakt deel uit van Engie. Dat is een conglomeraat van bedrijven, die actief zijn op energiegebied. In Frankrijk heeft Engie vooral belangen in ondernemingen, die deel uitmaken van de aardgassector en van die van de duurzame energie. In België is Engie het moederbedrijf van een vijftal ondernemingen, die werkzaam zijn op het gebied van elektriciteit en kernenergie.

In 2008 huurde Areva NP, de toenmalige leverancier van de European Pressurized Reactor (EPR), de Europese drukwaterreactor, Tractebel in voor de ondersteuning van de bouw van twee EPRs in Taishan in China. Deze reactoren kwamen in 2018 en 2019 in bedrijf. Verder is Tractebel sinds 2011 betrokken bij de Engelse EPR in Hinkley Point. Daarnaast gaf Tractebel advies ten behoeve van de bouw van kerncentrales in onder meer Zweden, Zuid-Afrika en Brazilië. NRG-Pallas was de afgelopen decennia betrokken bij alle nucleaire vergunningstrajecten in Nederland en biedt eveneens op kernenergiegebied diensten aan op de internationale markt. De competenties van NRG-Pallas en Tractebel vullen elkaar overigens goed aan.

Met de totstandkoming van de samenwerking tussen NRG-Pallas en Tractebel is de toekomstige succesvolle realisatie van de grote kerncentrale in Borssele een stap dichterbij gekomen.

Meer informatie over de EPR staat elders op de website van KernVisie. U kunt dat lezen door hier te klikken.

Meer informatie:
https://tractebel-engie.be/nl/nieuws/2023/tractebel-en-nrg-pallas-bundelen-krachten-om-nucleaire-nieuwbouw-in-nederland-te-ondersteunen

Terug naar het nieuwsoverzicht