{settings.product}

Over hoe de nieuwe regering van Joe Biden tegen kernenergie aankijkt

november 2020 -

De nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft kort na zijn verkiezing een beleidsdocument gepubliceerd, waarin de hoofdlijnen van zijn te voeren energie- en milieubeleid vastliggen. Allereerst zal na zijn aantreden de Verenigde Staten weer toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. Voorts is zijn beleid erop gericht de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsopwekking fors te verminderen. De milieudoelstelling is, dat de Amerikaanse elektriciteitsproductie in 2035 geen CO2 meer uitstoot. Daartoe moeten de kosten van schone energietechnieken, zoals geavanceerde kernenergie, batterijopslag en productie van groene waterstof, fors omlaag. Amerika wil niet afhankelijk zijn van het buitenland. De technologie moet daarom van Amerikaanse origine zijn. 

Het nieuwe pro-kernenergiebeleid is in lijn met het standpunt, dat de Democratische Partij voor het verkiezingsprogramma opstelde. Dat komt neer op het zoveel mogelijk verminderen van de CO2-uitstoot in de elektriciteitssector door het inzetten van alle schone technieken, inclusief waterkracht, geothermische productie, bestaande en geavanceerde kernenergie, als ook afvang en ondergrondse opslag van CO2. Daarbij hecht de partij extra belang aan reeds bestaande schone technieken, zijnde de kernenergie en waterkracht. Het is voor het eerst sinds bijna vijftig jaar, dat er een standpunt van de Democratische Partij ligt, dat positief is over kernenergie. Bij de verkiezingen van 2016 was het oordeel  van de partij nog negatief. In het Amerikaanse Congres ondersteunen de beide partijen al twee jaar de wettelijke maatregelen, die er op zijn gericht de vooraanstaande Amerikaanse positie van de jaren zeventig op het gebied van de kernenergie te heroveren door de Amerikaanse technologie op dat gebied weer toonaangevend te doen zijn, als ook door de export van nucleaire goederen te bevorderen.

Voor meer informatie zij verwezen naar het nieuwsbericht ven WNA van 13 november 2020:
https://www.world-nuclear.org/our-association/publications/weekly-digest/latest-world-nuclear-association-weekly-digests.aspx

Terug naar het nieuwsoverzicht