{settings.product}

Kerncentrales in Doel langer open

december 2015 -

ENGIE, het moederbedrijf van het Belgische Electrabel, heeft een overeenkomst getekend met de Belgische overheid voor de herziening van de belastingbijdrage van de nucleaire sector en de levensduurverlenging van tien jaar voor de kerncentrales Doel 1 en Doel 2.

De overeenkomst werd getekend op 30 november nadat al in juli een principeovereenkomst was bereikt. Electrabel zal voor de levensduurverlenging jaarlijks 20 miljoen euro betalen tussen 2016 en 2025. Dit bedrag komt ten goede aan het Energie Transitie Fonds dat op 28 juni 2015 officieel is opgericht.

Juridisch en economisch kader

Voor de andere Belgische kernreactoren, Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3, zullen de bedrijvers van de reactoren een totaalbedrag van 200 miljoen euro in 2015 en 130 miljoen euro in 2016 betalen. In de daaropvolgende jaren, beginnend in 2017, zal de Belgische overheid de bijdrage herzien waarbij ze rekening houden met de kostenontwikkeling, productiehoeveelheden en de prijs van de elektriciteit. In de overeenkomst is vastgelegd dat de marge 34 procent zal zijn met een minimum van 150 miljoen euro per jaar in de periode 2017-2019.

In hun persbericht laat ENGIE weten dat het akkoord 'het mogelijk maakt om een stabiel juridisch en economisch kader voor de toekomst te garanderen'. Het bedrijf laat verder weten dat het naast investeringen in kernenergie de komende tien jaar ook te zullen gaan investeren in hernieuwbare energie, energieopslag, aardgas en onderzoek en ontwikkeling.

Plan van Aanpak

De Belgische regering maakte in juli 2012 bekend dat de kerncentrales Doel 1 en 2 respectievelijk in februari en in december 2015 hadden moeten sluiten. De centrales zijn in gebruik sinds midden jaren zeventig. In december kwam de ministerraad echter overeen dat de centrales nog tien jaar langer open moesten blijven.

In april 2015 leverde Electrabel een Plan van Aanpak waarin ze aangaven welke stappen in het komende decennium genomen moeten worden om de 433 MWe-reactoren veilig in bedrijf te houden. Het plan omvatte onder andere acties voor modernisatie en management van de verouderende faciliteiten, evenals een tijdschema en een prioritering van de acties. Begin oktober van hetzelfde jaar heeft de Belgische toezichthouder, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), goedkeuring verleend aan het plan.

Het huidige Belgische beleid is gericht op de uitfasering van kernenergie in 2025. Het einde ven de levensduur van Doel 3 en Tihange 2 is gesteld op 2022 en 2033 wanneer de reactoren veertig jaar oud zijn. Doel 4 en Tihange 3 zullen, tezamen met de verlengde Tihange 1 in 2015 hun deuren sluiten.

Bron: World Nuclear News

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Convention-signed-on-extending-lives-of-Doel-units-0112154.html

Terug naar het nieuwsoverzicht