{settings.product}

Uitbreiding kernenergie in China juni

juni 2016 -

In de tweede eenheid van de Changjiang kerncentrale op het Chinese eiland Hainan is voor de eerste keer een stabiele kettingreactie gecreëerd. De reactor wordt naar verwachting later dit jaar in commercieel bedrijf genomen. De ingebruikname zal in combinatie met de eerste reactor een jaarlijkse beperking in de uitstoot van broeikasgassen van ongeveer 7,8 miljoen ton CO2 opleveren.

De 650 MWe CNP-600 drukwaterreactor bereikte zijn eerste kritikaliteit op 9 juni om 16:10 uur aldus de China National Nuclear Corporation (CNNC). De mijlpaal werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Chinese National Nuclear Safety Administration. De National Developmental and Reform Commission keurde de nieuwbouw van de Changjiang kerncentrale goed in juli 2008. De eerste bouwwerkzaamheden volgden snel in december van dat jaar. Chiangjiang 1 bereikte de eerste kritikaliteit vorig jaar oktober en werd in december in bedrijf genomen. Het laden van de 121 splijtstofstaven in de reactorkern van eenheid 2 werd op 12 mei afgerond. Uiteindelijk zal de kerncentrale vier reactoren hebben. De bouw van de laatste twee eenheden start in 2018. Hierin stonden aanvankelijk ook twee CNP-600 gepland maar dat worden mogelijk ACP-600-reactoren. De huidige CNP-600-reactor is geclassificeerd als een generatie II-reactor met een enkel containment, een ontwerpleeftijd van 40 jaar en een splijtstofcyclus van 12 maanden. De CNP-600 is gebaseerd op het Daya Bay M320-ontwerp maar heeft meer veiligheidsvoorzieningen dan zijn voorganger. De ACP-600 is een geavanceerde Gen III-reactor met een dubbel containment, actieve en passieve veiligheidssystemen, verbeterde eigenschappen om te reageren op een kortsluiting, digitale instrumentatie- en controlesystemen en een beoogde technische levensduur van 60 jaar. Ook in deze kern is plaats voor 121 splijtstofstaven, maar het ontwerp voorziet in dit geval in een splijtstofcyclus van 18 tot 24 maanden. De goedkeuring voor de bouw van de CNP-600-reactoren vond plaats vóór de kernramp in Fukushima in maart 2011. Nadien besloot de Chinese overheid dat enkel geavanceerde centrales van de derde generatie een goedkeuring konden krijgen.

Kernenergie droeg in 2014 in China bij voor ongeveer 2,4 procent in de productie van elektriciteit. De 130 TWh was afkomstig van 25 reactoren verspreid over negen kerncentrales. Samen vertegenwoordigen ze een elektrisch vermogen van 23 GW. China wil tot het einde van dit decennium veertig nieuwe kerncentrales in gebruik nemen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om centrales op zee te bouwen. Het nucleaire vermogen moet het land helpen de toenemende vraag naar energie op te vangen. Kernenergie wordt gezien als een belangrijk instrument in de strijd tegen luchtvervuiling en klimaatverandering. Door kernenergie te gebruiken in plaats van steenkool zullen de twee eenheden van de Changjiang kerncentrale een jaarlijkse vermindering van de emissie van CO2 geven van ongeveer 7,8 miljoen ton. Volgens CNNC voorziet de kerncentrale nu al in bijna een derde van de stroombehoefte van heel Hainan.

 

Bron: http://www.world-nuclear-news.org/

 

Terug naar het nieuwsoverzicht