{settings.product}

Regering Japan omarmt plan voor zoveel mogelijk kernenergie

februari 2023 -

De vergroening van Japans energievoorziening – met behoud van de voorzieningszekerheid van elektriciteit – was het onderwerp, waarover een comité van deskundigen adviseerde. Dit comité, het GX-comité ˚), stelde ook een plan op om de vergroening zo snel mogelijk te realiseren. De regering van Japan heeft besloten om dit plan, dat veel kernenergie bevat, uit te voeren. De doelstelling is om in 2030 de CO2-emissie met 46% te reduceren en om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. In 2030 zou kernenergie 20 tot 22% van de elektriciteitsproductie moeten verzorgen.

Er waren in 2022 tien kernreactoren in bedrijf in Japan. Ze wekten 5% van de elektriciteit op. Nog een zevental reactoren kregen van de vergunningverlener NRA ˚˚) toestemming om weer op te starten. De aanbeveling van het GX-comité  is om dat voor de herfst van 2023 te doen. Dan zijn er nog tien reactoren, waarvan NRA de vergunningaanvrage voor de herstart in behandeling heeft, naast nog negen stuks, waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd. Een 24-tal eenheden, waaronder zeven in Fukushima, zijn definitief stilgelegd in afwachting van hun ontmanteling. Voor het ongeluk van Fukushima, dat in maart 2011 plaatsvond, had Japan zestig kernreactoren in bedrijf. Het aandeel kernenergie in de stroomproductie bedroeg toen 33%.

De levensduur van Japans kerncentrales is wettelijk geregeld en bedraagt veertig jaar. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor een eenmalige verlenging met twintig jaar. Het advies van het GX-comité is – om zolang als deze regeling van kracht is – de tijd, dat een kerncentrale stillag, niet mee te tellen voor zijn levensduur. Voorts om kerncentrales, zolang ze veilig zijn, in bedrijf te houden. Daartoe zouden de bedrijvers na de eerste dertig jaar elke tien jaar een plan moeten indienen bij de vergunningverlener, hoe ze de veroudering van de installatie beheersen. De maximale termijn van zestig jaar zou in de toekomst moeten vervallen.

Tenslotte beveelt het comité aan om het kernvermogen de komende jaren uit te breiden door nieuwe kernreactoren van de volgende generatie te bouwen op de vestigingsplaatsen van de kerncentrales, die definitief zijn stilgelegd.

Meer informatie:
https://japannews.yomiuri.co.jp/business/companies/20230210-90175/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/21/national/nuclear-reactor-longer-life-span/

˚)   GX: Green Transformation Executive (GX) Committee
˚˚) NRA: Nuclear Regulation Authority

Terug naar het nieuwsoverzicht