{settings.product}

EU en VS bespreken samenwerking op gebied kleine modulaire reactoren

november 2019 -

De Europese Commissie en het Amerikaanse Energieministerie DoE deelden het voorzitterschap van een gezamenlijk industrieel forum, een informatiebijeenkomst op het gebied van de SMR, de kleine modulaire reactor. Aan dat forum, dat op 21 oktober 2019 in Brussel plaatsvond, namen vertegenwoordigers deel van de industrie en de nationale overheden, naast leden van het Europese Parlement.

Op deze bijeenkomst zei de Amerikaanse Energieminister, Rick Perry, dat we het visioen van president Eisenhouwer nieuw leven kunnen inblazen door onze nucleaire energietechnologieën te delen  en zo de kernenergie kunnen opwaarderen tot een vreedzame energiebron ten bate van de gehele wereld. Daarmee herbevestigen we, dat kernenergie een onmisbare vorm van energie is voor de mensheid. Voorts noemde Minister Perry het Amerikaanse initiatief voor de ontwikkeling van innovatieve kerntechniek, dat bekend staat onder het acroniem GAIN °). In dat verband somde hij de voordelen van de SMR op. De kleine centrales zijn schoon en betrouwbaar. Ze zijn meer flexibel en ze vergen een lager investeringsbedrag dan grote kerncentrales. Tenslotte riep hij op tot een transatlantische samenwerking voor de ontwikkeling van kleine modulaire kernreactoren.

Ook de Eurocommissaris Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, sprak op het forum. Ook hij was van mening, dat de bijeenkomst aanknopingspunten bood voor een transatlantische samenwerking op het gebied  van de innovatieve kerntechniek. De SMR biedt in vergelijking met grote kerncentrales voordelen in de vorm van een kleiner financieel risico en extra veiligheid dankzij zijn passieve en inherente eigenschappen. Hij vond voorts, dat zo’n internationale samenwerking ook de vergunningverlening moet omvatten.

Kort voor het plaatsvinden van het forum, maakten het Amerikaanse Energieministerie DoE en de Amerikaanse vergunningverlener NRC bekend, dat ze een Memorandum van Overeenstemming ondertekenden.  Het memorandum is erop gericht de inspanningen van de beide instellingen op het gebied van de geavanceerde kerntechniek te coördineren, als ook om de onderzoekresultaten van het Nationale Reactor Innovatie Centrum sneller toe te passen. Dat centrum maakt deel uit van INL,  het Idaho National Laboratory, dat direct betrokken is bij GAIN. Het doel van het memorandum is voorts om de vergunningverlener vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van innovatieve kernreactoren en zo het vergunningsverleningsproces te versnellen.

°) Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear

Meer informatie:
https://agenparl.eu/smrs-expand-energy-choice-says-perry/
https://www.energy.gov/ne/downloads/memorandum-understanding-between-doe-and-nrc-nuclear-energy-innovation

Terug naar het nieuwsoverzicht