{settings.product}

Framatome ontwikkelt en test extra veilige splijtstofelementen

juni 2019 -

Framatome, het Franse bedrijf op het gebied van splijtstoffen, heeft extra veilige splijtstofelementen ontwikkeld. De gewone splijtstof voor drukwaterreactoren bestaat uit cilindrische pilletjes van uraniumdioxide ter grootte van het bovenste kootje van een pink. Deze pilletjes zijn gestapeld in buizen van zircaloy, die vier tot vijf meter lang zijn. Zircaloy heeft de goede eigenschap, dat het bijna geen neutronen absorbeert. Een nadeel is, dat het bij een temperatuur boven 900 Celsius met stoom reageert, waarbij zirkoniumoxide en waterstof ontstaan. Enkele honderden splijtstofstaven zijn gebundeld tot splijtstofelementen, waarbij tussen de staven koelwater stroomt. Bij de extra veilige splijtstofelementen hebben de splijtstofstaven een coating van chroom en bestaan de splijtstofpilletjes uit een mengsel van uraniumdioxide en chroom. De dichtheid van deze spijtstofpilletjes is hoger dan van de gewone en tijdens normaal bedrijf lozen ze bovendien minder gasvormige splijtingsproducten. Deze extra veilige splijtstof staat bekend onder de Engelse naam: “Enhanced Accident Tolerant Fuel”. Afgekort: EATF. Dergelijke splijtstof kan aan een koelmiddelverliesongeval gedurende langere tijd dan gewone splijtstof het hoofd bieden. Als het faalt, dan ontstaat er minder waterstof. Een koelmiddelverliesongeval is daardoor milder en de operateurs hebben meer tijd om de afloop van zo’n ongeval in goede banen te leiden. Bovendien heeft de extra veilige splijtstof een positief effect op de normale bedrijfsvoering. Vanwege de positieve eigenschappen kan het zelfs tot kostenbesparing leiden. Framatome leverde reeds enkele extra veilige splijtstofelementen aan eenheid Vogtle-2 in de Verenigde Staten en sloot onlangs een overeenkomst voor levering van nog enkele elementen aan de kerncentrale Calvert Cliffs, eveneens in de VS. Voor de ontwikkeling en het testen van deze extra veilige splijtstofelementen kreeg Framatome subsidie van het Amerikaanse Department of Energy (DoE). 

Meer informatie:

https://nextevolutionfuel.com/

Terug naar het nieuwsoverzicht