{settings.product}

Protonentherapie tegen borstkanker in ontwikkeling

mei 2022 -

De behandeling van niet-uitgezaaide tumoren met protonentherapie maakt een snelle ontwikkeling door. Een kenmerk van een behandeling met protonen is, dat ze een beperkte indringingsdiepte hebben, die afhankelijk is van de energie van het proton en die maximaal ongeveer 30 centimeter bedraagt. Voorts dat de dosis, die het weefsel ontvangt laag is, waar de bundel het lichaam binnenkomt en hoog vlak voor de maximale indringingsdiepte. Dat is de zogeheten Braggpiek. Door deze piek over het zieke gebied te schuiven ontstaat een gelijkmatige hoge bestralingsbelasting. In tegenstelling tot Röntgenbestraling loopt het gezonde gebied achter de tumor bij de protonenbestraling geen stralingsschade op.

Er is een nieuwe protonentherapie in ontwikkeling, die een potloodvormige bundel heeft en die ConformalFlashtherapie heet. Voor de verdere ontwikkeling van deze therapie heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) met de leverancier van zijn protonenapparatuur, het Belgische Ion Beam Application S.A. (IBA), een overeenkomst met een looptijd van vier jaar afgesloten. Bij deze nieuwe therapie is Conformal jargon voor een betere dosisconformatie. Dat is het verschil in dosis tussen het doelgebied en de omliggende gezonde weefsels. Flash, in het Nederlands flits, duidt op een andere manier van bestralen. Bij de oude methode kregen patiënten zo’n zes tot acht weken lang dagelijks een bestraling. Bij de flitsmethode is die tijd teruggebracht tot minder dan een week, waardoor ook de bijwerkingen afnemen. Kenmerkend voor de nieuwe methode is, dat het dosistempo veel hoger is dan bij de oude.

UMCG speelde in 2019 een rol bij de succesvolle ontwikkeling van flashbehandelngen met protonen bij patiënten met kanker aan slokdarm en maag. Thans is het de bedoeling om de nieuwe flitstherapie, die UMCG en IBA ontwikkelen, in te zetten voor de behandeling van beginnende borstkanker.

Meer informatie:
https://www.iba-worldwide.com/pt/node/2828

Terug naar het nieuwsoverzicht