{settings.product}

Nieuw productieproces molybdeen-99 goedgekeurd

januari 2021 -

Het Amerikaanse geneesmiddelenbureau FDA °) keurde een nieuw proces goed voor de grootschalige productie van de medische radio-isotoop molybdeen-99 (Mo-99). Het proces is ontwikkeld door fabrikant Northstar Medical Radioisotopes in samenwerking met de universiteit van Missouri.  De eerste processtap is het verrijken van het natuurlijk molybdeen in de isotoop molybdeen-98 (Mo-98). Van 24% naar 98%. Deze verrijkingsstap tot zo’n hoog percentage is een technisch hoogstandje, omdat natuurlijk molybdeen zowel een zwaardere stabiele isotoop dan Mo-98 heeft, als een vijftal lichtere. De tweede stap is de bestraling van het verrijkte molybdeen met neutronen in de universiteitsonderzoekreactor MURR °°). Door vangst van een neutron ontstaat Mo-99. Het bestraalde materiaal gaat in een speciaal vaatje, waaruit ziekenhuizen de metastabiele toestand van radio-isotoop technetium-99 (Tc-99m) melken. Dit technetium ontstaat door het radioactieve verval van Mo-99 en is vanwege zijn metastabiele toestand zelf ook radioactief. Dat vaatje heet daarom ook wel koe (in het Engels: cow). Tc-99m is op aarde veruit de meest toegepast medische radio-isotoop. Elke dag krijgen gemiddeld zo’n 100 000 mensen een onderzoek daarmee, waarvan 40 000 in de VS.

Volgens de leverancier is het voordeel van de nieuwe productiemethode, dat de activiteit, die de ziekenhuizen kunnen krijgen, hoger kan zijn dan bij de bestaande productiemethode. Ze kunnen maximaal drie weken in plaats van ongeveer een week met een koe toe.

 Het huidige productieproces van Mo-99, dat overal elders en ook in Petten plaatsvindt, is gebaseerd op de neutronenbestraling van trefplaten met uranium-235. Door de splijting van het uranium ontstaan kernsplijtingsproducten, waarvan Mo-99 er een is. Afscheiding en zuivering van dat molybdeen vindt plaats in een speciale scheidingsinstallatie, die ook in Petten staat.

Wilt u meer weten over de eigenschappen van Mo-99 of Tc-99m? Klik dan op de naam van de isotoop.

Meer informatie:
https://www.biospace.com/article/releases/northstar-medical-radioisotopes-announces-fda-approval-for-enhanced-u-s-mo-99-radioisotope-production-capacity-/

°)   FDA: US Food and Drug Administration
°°) MURR: Missouri University Research Reactor

Terug naar het nieuwsoverzicht