{settings.product}

Strategisch energieplan Japan incl. kernenergie

november 2015 -

De Japanse overheid heeft laten weten dat in 2030 alle elektriciteit in Japan voor 44 procent of meer afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen waaronder kernenergie en waterkracht. Individuele bedrijven die zich niet hard genoeg inzetten om deze doelstelling te halen, zullen richtlijnen krijgen van de overheid.

Dit staat in het  Strategisch Energy Plan dat op 18 november is voorgelegd aan de Adviescommissie voor Natuurlijke rijkdommen en het Subcomité BasisBeleid Elektriciteit. De commissie richt zich op de ontwikkeling van systeemontwerpen om een vrije concurrentie in de retailsector mogelijk te maken. Deze zal in april 2016 van kracht worden voor de energiebedrijven. De relevante wetten die gaan over 'verfijnde methodes van energievoorzieningsstructuren' zullen dan worden herzien teneinde grootschalig gebruik van niet-fossiele energiebronnen te bevorderen

Het Strategic Energy Plan richt zich op energiebesparing en de maximale inzet van duurzame energie. Het plan bepaalt dat in 2030 alle elektriciteit moet worden opgewekt met de volgende energie-mix: 56 procent fossiele brandstoffen (LNG 27 procent, steenkool 26 procent, olie 3 procent), 20 procent tot 22 procent kernenergie, en 22 procent tot 24 procent voor vernieuwbare energiebronnen. De overheid zal zorgen voor een wettelijk kader om het plan te kunnen uitvoeren. Energieproducenten en leveranciers die nieuw zijn op de energiemarkt steunen zo zwaar op fossiele brandstoffen dat het moeilijk voor ze zal zijn om de doelstellingen zelfstandig te bereiken. Daarom zal de overheid toestaan dat bedrijven hun percentages samen mogen voegen om zo de doelstelling te behalen.
De huidige normen waren vastgesteld in 2010, nog vóór de grote aardbeving in maart 2011 en gingen toen nog uit van 50 procent kernenergie en duurzame energie in de energiemix.  


Bron: http://www.jaif.or.jp/en/japanese-government-sets-44-as-minimum-target-for-nuclear-and-renewables/

Terug naar het nieuwsoverzicht