{settings.product}

Atoomstroom sinds 2012 steeds goedkoper in VS

oktober 2019 -

De elektriciteit uit Amerikaanse kerncentrales was 25% goedkoper in 2018 dan in 2012. Sinds 2017 is de prijsdaling 7%. De gemiddelde productiekosten bedroegen 3,2 dollarcent per kWh in 2018. Ongeveer 80% van de Amerikaanse atoomstroom komt van centrales met meerdere eenheden. Hun gemiddelde opwekkingskosten bedroegen 2,9 dollarcent per kWh. De centrales met een enkele eenheid produceerden tegen 45% hogere kosten. De reden van dit grote verschil is dat eigenaars van centrales met meerdere kernreactoren de ondersteunende voorzieningen en hun personeel efficiënter inzetten.
In de VS waren 98 nucleaire eenheden in bedrijf met in totaal een vermogen van 100 GWe. Zij produceerden 60% van de CO2-vrije elektriciteit. De Amerikaanse informatie is afkomstig uit het rapport “Nuclear Costs in Context”, dat verwijst naar een analyse van de Electric Utility Cost Group. Kenmerkend voor kerncentrales zijn hun hoge investeringskosten. Het investeringskostenbestanddeel van de productiekosten is dan ook hoog in vergelijking met dat van centrales, die op fossiele brandstof draaien. Voor het brandstofkostenbestanddeel is dat net andersom.
Voor een in ons land nieuw te bouwen kerncentrale met een enkele reactor zouden de kapitaalkosten ongeveer 55% van de totale kWh-kosten bedragen. Onderhoud en bediening is 30% en de splijtstofcyclus 15%. Naar schatting zouden voor Nederland de totale productiekosten van een nieuwe  kerncentrale uitkomen op 5,5 eurocent per kWh °).

Meer informatie:
https://www.nei.org/resources/reports-briefs/nuclear-costs-in-context

°) Kosten kernenergie: Kostenbestanddelen per kWh: Investering, Onderhoud/bediening en Splijtstofcyclus respectievelijk: 3,0 ; 1,6 en 0,9 eurocent. Grondslag berekening investeringskostenbestanddeel: € 10 miljard, 1600 MWe, 80%, 2,6%/jaar en 60 jaar

Terug naar het nieuwsoverzicht