{settings.product}

Nucleair Nederland vraagt minister Wiebes heroverweging kernenergie

november 2018 -

De Nederlandse nucleaire instellingen, die zijn verenigd in Nucleair Nederland, hebben aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om de verdere toepassing van kernenergie in ons land te heroverwegen. Met name door het onderwerp te agenderen op de innovatieagenda van het Klimaatakkoord. In antwoord op de vraag van Nucleair Nederland verwees de minister naar zijn recente brief aan de Tweede Kamer, die hij schreef op uitnodiging van Kamerlid Moorlag (PvdA). Uit de brief blijkt, dat kernenergie een van de opties is voor de toekomstige energiemix. De minister verwijst naar studies, die aantonen dat  voor het jaar 2050 kernenergie een kosteneffectieve mogelijkheid kan zijn en dat een positieve business case op lange termijn tot de mogelijkheden kan behoren. Echter ook, dat voor het jaar 2030 extra kernenergie in Nederland vanwege lange voorbereidingstijd onwaarschijnlijk is en dat het daarom geen actief gespreksonderwerp is aan de tafels van het Klimaatakkoord. Wel meldt de minister dat er aan de elektriciteitstafel is gesproken over het belang van CO2-vrij regelbaar vermogen richting 2030 en verder. Voor dat laatste is kernenergie één van de opties. Voorts memoreert de minister dat er sinds 1963 een Kernenergiewet is, die het mogelijk maakt om een aanvraag voor de bouw van een nieuwe kerncentrale te doen. Dat houdt in dat marktpartijen, die aan alle randvoorwaarden voldoen – zoals nucleaire veiligheid en voldoende financiële reservering voor ontmanteling en verwerking van afval – in aanmerking komen voor een vergunning voor een nieuwe kerncentrale. De minister constateert, dat er de afgelopen decennia geen partijen geweest zijn, die daarvan gebruik maakten en dat er geen signalen bekend zijn, dat marktpartijen interesse hebben op korte termijn de bouw van een nieuwe kerncentrale te plannen. Vanwege de huidige marktomstandigheden is dat ook niet te verwachten. Mogelijk is op de lange termijn de situatie anders.

Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-861421.pdf

Terug naar het nieuwsoverzicht