{settings.product}

De regering ondersteunt de bouw van de Pallasreactor financieel

september 2022 -

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 september 2022, Prinsjesdag, extra geld ter beschikking gesteld om de bouw van Pallas in de Pettense duinen mogelijk te maken. Het betreft een bedrag van € 30 miljoen voor het jaar 2022, aangevuld met een jaarlijks bedrag van € 129 miljoen voor de jaren daarna. Met de toezegging kan het bouw– en ontwerpteam de stap maken van het inmiddels afgeronde basisontwerp naar de voorbereiding van de bouw. De ondersteuning is echter niet groot genoeg om de bouw in zijn geheel te bekostigen. Naar verwachting zal de regering het komende voorjaar een besluit nemen over de rijksbijdrage aan de resterende investeringskosten. Met het thans toegezegde geld kan de bouwfase alvast van start gaan. De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken en inrichten van de vestigingsplaats, naast het aanleggen van toegangswegen. Parallel hieraan vindt een marktconsultatie plaats voor het vinden van een gekwalificeerde hoofdaannemer. Deze consultatie gaat vooraf aan het aanvragen van offertes voor de bouw.

Pallas heeft meerdere doelstellingen. Allereerst uiteraard de productie van medische radio-isotopen, die thans nog met de zestig jaar oude Hoge Flux Reactor (HFR) gebeurt. Meer dan tien miljoen mensen in binnen– en buitenland krijgen jaarlijks een behandeling met radio-isotopen uit Petten. Het gebruik van deze isotopen voor diagnostiek komt het meest voor, maar dat voor therapie, jaarlijks ruim tweehonderdduizend patiënten, groeit het hardst. Namelijk met 8% per jaar. Ons land heeft met deze aantallen het grootste marktaandeel van alle landen ter wereld.

Pallas is ook van belang voor het technologisch onderzoek op het gebied van de kernenergie. Dat betreft onder andere materiaalbestralingen en splijtstofonderzoek voor nieuwe typen kernreactoren. Vanwege de HFR heeft ons land een internationaal vooraanstaande positie op dit gebied. Dankzij dat onderzoek zal Pallas bijdragen aan de verbetering van de kennis over kernenergie in ons land,

Voorts is Pallas van belang voor de instandhouding van de werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland. Als Pallas straks in bedrijf is, dan zijn daar  zestienhonderd hoogwaardige banen mee gemoeid.

Tenslotte is Pallas de wegbereider voor de nieuw te bouwen kerncentrales, die de regering de komende jaren wil realiseren. Dat betreft onder andere aspecten als kwaliteitsborging, toezicht en vergunningverlening.

Meer informatie:
https://www.nrg.eu/nieuws/kabinet-steunt-bouw-pallas-reactor
https://www.pallasreactor.com/

Terug naar het nieuwsoverzicht