{settings.product}

IAEA-baas Grossi spreekt onze studenten toe en prijst onze aanpak tijdens zijn bezoek

mei 2024 -

Directeur-Generaal Grossi van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) bracht in week 17 een meerdaags bezoek aan ons land. Het was zijn eerste officiële bezoek. Hij ontmoette hoogwaardigheidsbekleders, wetenschappers, studenten en vertegenwoordigers van de nucleaire industrie. Tevens nam hij deel aan een paneldiscussie tijdens het 26-ste Wereld Energie Congres, dat van 22 tot 24 april plaatsvond in Rotterdam.

Tijdens zijn bezoek sprak hij met een aantal overheidsvertegenwoordigers over de uitbreidingsplannen van het kabinet. Met name met demissionair minister Jetten van Energie en Klimaat, met demissionair minister Dijkstra van Medische Zorg en met bestuursvoorzitter Van Bolhuis van toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Voorts bezocht hij het Reactor Instituut Delft van de Technische Universiteit. Daar sprak hij de studenten toe en beantwoordde hij hun vragen. Rector magnificus Van der Hagen en moderator Van Bolhuis heetten hem welkom. Hij begon zijn toespraak in het Nederlands, dat hij redelijk beheerst, omdat hij jarenlang in Den Haag woonde toen hij kabinetschef was bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW). Hij zei ons land goed te kennen en nog steeds liefde en respect te voelen voor Nederland. In zijn inspirerende toespraak kwamen onderwerpen aan de orde op het gebied van het belang van kernenergie voor het oplossen van het klimaatprobleem, van de beveiliging van nucleaire materialen, als ook de politieke en internationale ontwikkelingen op kernenergiegebied. Hij raadde jonge mensen aan om een baan te zoeken in de kernenergie. In antwoord op een vraag van een student ging hij openhartig in op het risico dat Iran – net als Noord-Korea bijna twintig jaar geleden – een kernwapen ontwikkelt en wat dat betekent voor de stabiliteit in het Midden-Oosten, als ook voor de waarde van het non-proliferatie verdrag. Van zijn toespraak is een video-opname gemaakt. Zie hieronder.

Ook bezocht hij de verrijkingsfabriek van Urenco in Almelo en de ultracentrifugefabriek van Enrichment Technology Company (ETC). Daar memoreerde hij het belang van de betrouwbare uraniumverrijking voor de energievoorziening en dat van de verrijking van stabiele isotopen voor medische en industriële toepassingen en voor het onderzoek.

Tenslotte bezocht hij de bouwplaats van Pallas in Petten. Bij die gelegenheid zei hij vereerd te zijn, dat hij getuige is van het begin van een nieuw nucleair tijdperk in Nederland. Hij onderstreepte het belang van de nieuwe reactor – en ook dat van de oude Hoge Flux Reactor (HFR) – voor de productie van medische radio-isotopen. Hij vergeleek die productie met “Stralen van Hoop” – naar het gelijknamige programma van IAEA – vanwege al degenen, die toegang krijgen tot een geavanceerde behandeling tegen kanker.

Het IAEA was niet alleen tijdens een paneldiscussie vertegenwoordigd op het Wereld Energie Congres. Het organiseerde ook enkele nevenevenementen, waarin het inging op de rol van de geïntegreerde energieplanning en financiering, op ontwikkelingen op het gebied van geavanceerde kernreactoren en op de uitdagingen voor de kernenergiesector om een bijdrage te leveren aan een emissie van netto nul rond 2050.

Meer informatie:
https://www.iaea.org/newscenter/news/director-general-visits-netherlands-for-first-official-visit-and-world-energy-congress
Toespraak van DG Grossi voor studenten van de Technische Universiteit Delft
https://worldenergycongress.org/rotterdam/side-events/

Terug naar het nieuwsoverzicht