{settings.product}

Nieuw type kogelbedreactor

maart 2017 -

Het Amerikaanse bedrijf X-Energy heeft aangekondigd te starten met het voorlopig ontwerp van hun Xe-100 hoge temperatuur gasgekoelde (HTGR) modulaire kogelbedreactor. Voor de ontwikkeling werkt het bedrijf samen met Southern Nuclear, een dochteronderneming van Southern Company. De kogelbedreactor is geschikt voor zowel kleine en grote elektriciteitsnetwerken en levert hoge temperatuur proceswarmte.

Het besluit voor de ontwerpfase volgde op de validatie van: basisparameters, voorbereidende documentatie, analyse-hulpmiddelen en de omvang van de voorgestelde voorlopig ontwerpfase, managementprocessen en de algemene paraatheid van het team om door te gaan met de ontwikkeling van de Xe-100-reactor. “Dit is een belangrijke en prachtige mijlpaal. Sinds ik in 2009 startte met X-energy is het ons doel geweest om wereldleider te worden in het HTGR-ontwerp en in de splijtstof voor deze reactoren”, zei oprichter en CEO dr. Kam Ghaffarian. “In een tijd, waarin ons land meer energie en infrastructurele veiligheid behoeft, zijn we met het brengen van onze Xe-100 naar conceptueel ontwerp op de weg naar het halen van ons doel om de reactor binnen een periode van 10 in bedrijf te krijgen. Een succesvolle conceptontwerpfase vereist grondige planning, een volwassen technische basis en personeel dat is toegewijd aan het creëren van een veilig en inzetbaar ontwerp. Zowel ik als ons extern beoordelingsteam hebben onze bereidheid hiertoe op 8 maart bevestigd.”

Voor de ontwikkeling van de HTGR heeft X-Energy een principeovereenkomst gesloten met Southern Nuclear voor de commercialisering van de Xe-100. De Xe-100-reactor gebruikt proliferatieongevoelige splijtstof. De reactor produceert 200 MWt (75 MWe). De bouwtijd is kort. Dat komt onder meer door een opbouw uit geprefabriceerde onderdelen. De reactor is inherent veilig. De Xe-reactor is vanwege zijn geringe omvang geschikt voor ‘micro grid’ (industriële) locaties, maar ook voor aansluiting op het algemene stroomnet en voor de levering van hoge temperatuur proceswarmte. In januari 2016 kreeg X-Energy een bedrag van 53 miljoen euro toegekend voor een periode van vijf jaar door de U.S. Department of Energy Advanced Reactor Concept Cooperative Agreement voor verdere de ontwikkeling van deze reactor.

 

http://prn.to/2ndJxvS

Terug naar het nieuwsoverzicht