{settings.product}

Bescherming marine ecosysteem met kerntechniek in Brazilië

mei 2022 -

De populaire stranden in Brazilië hebben veel last van milieuvervuiling. Deels vanwege natuurlijke oorzaken. Deels betreft het aangespoeld afval, zoals plastic en geloosde olie.

De natuurlijke verontreiniging is afkomstig van een overvloed aan zeealg en microalg. Deze veroorzaken de zogeheten “rode vloed”, die acht weken aanhoudt. Het zeewater bevat daardoor geen zuurstof meer en al het zeeleven gaat dood.

De Braziliaanse regering riep de hulp in van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) om met behulp van kerntechniek de onderliggende oorzaken op te sporen. Eerder al, in 2015, deed de regering een soortgelijk beroep op IAEA. Het betrof toen de afzetting van chemisch verontreinigd sediment in een estuarium en langs de kust. De verontreiniging was afkomstig van een breuk in de Fundão dam, die een deponie van chemisch afval met veel zware metalen omsloot. IAEA hielp toen met de levering van speciale apparatuur en de opleiding van experts bij de universiteit van Fluminense. De evaluatie van de vervuiling met gebruikmaking van zowel stabiele isotopen als radio-isotopen was succesvol.

De toen opgedane ervaring hielp de Braziliaanse experts om in samenwerking met die van het IAEA de omstandigheden van de groei van de algen en microalgen te onderzoeken. Daarbij keken ze vooral naar oorzaken, die de groei bevorderen. Ook dit onderzoek leverde een succes op. Dankzij de onderzoekresultaten kan de Braziliaanse regering gericht actie ondernemen om de verontreiniging te voorkomen en kunnen de badgasten straks weer van hun geliefde strand genieten.

De volgende fase van het onderzoek is erop gericht om met een soortgelijke techniek vast te stellen, waar het niet-natuurlijke afval precies van afkomstig is.

Meer informatie:
https://www.iaea.org/newscenter/news/protecting-brazils-coastal-and-marine-ecosystems-using-isotopic-techniques

Terug naar het nieuwsoverzicht