{settings.product}

Nederland kijkt mee in Doel

februari 2016 -

Op 20 januari werd een gekruiste inspectie gehouden in de kerncentrale van Doel. Tijdens een gekruiste inspectie worden de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Bel V vergezeld door enkele collega's van de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), die optreden als waarnemer.

Het was voor het eerst dat de ANVS enkele collega's afvaardigde om deel te nemen aan een inspectie in de kerncentrale van Doel. Bij de volgende gekruiste inspectie zullen vertegenwoordigers van het FANC en Bel V deelnemen aan een inspectie van de ANVS in de kerncentrale van Borssele. De gekruiste inspecties maken deel uit van een uitgebreider bilateraal samenwerkingsprogramma tussen het FANC en de ANVS, dat tot doel heeft om de uitwisseling van informatie tussen België en Nederland op het vlak van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te bevorderen. Deskundigen van beide autoriteiten komen al regelmatig samen in werkgroepen rond specifieke onderwerpen. Dergelijke initiatieven geven de experts de kans om hun methodes te harmoniseren en om kennis en praktijkervaring uit te wisselen, wat bijdraagt tot de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming in de verschillende sectoren die beroep doen op ioniserende straling: kerncentrales, radiotherapiecentra en industriële installaties.

Veiligheid van kerncentrales

De kernenergiesector is de meest gecontroleerde sector ter wereld. De Europese stress tests toonden aan dat de Belgische installaties voldoende robuust zijn om extreme situaties het hoofd te bieden. Net als in de Nederlandse centrales worden in de Belgische kerncentrales meerdere veiligheidsniveaus en strikte procedures gehanteerd. De veiligheid van een kernreactor berust op het behoud van drie functies, namelijk: de controle over de kettingreactie; de afkoeling van de brandstof om het residuele vermogen af te voeren (zelfs als de kettingreactie gestopt is); en tenslotte de afscherming van de radioactieve producten. Voor de andere installaties bestaat de belangrijkste veiligheidsfunctie uit de afscherming van de radioactieve producten.

Nucleaire veiligheid steunt op het fundamentele concept van de verdediging in de diepte. De installatie wordt beschermd door opeenvolgende en onafhankelijke verdedigingslijnen. Er wordt van uitgegaan dat elke veiligheidsvoorziening, hoe betrouwbaar ook, kwetsbaar is en overgenomen of beschermd moet kunnen worden door een andere voorziening. De niveaus worden nog versterkt door drie principes die worden toegepast bij het ontwerp: redundantie, diversificatie en fysieke scheiding. Redundantie betekent dat alle systemen die de bescherming van de vitale functies verzekeren, worden verdubbeld of verdriedubbeld. Hetzelfde geldt voor bepaalde meettoestellen. Als één daarvan niet functioneert, neemt het back-upsysteem de functie meteen over. Diversificatie zorgt dat veiligheidsfuncties worden verzekerd door verschillend materieel om te vermijden dat een enkele oorzaak voor een falen tegelijk meerdere systemen beïnvloedt. Fysieke scheiding betekent dat de redundante systemen en uitrustingen worden geïnstalleerd in ruimten die fysiek gescheiden zijn zodat ze niet blootgesteld kunnen worden aan dezelfde incidenten zoals een brand of overstroming die anders simultaan installaties met dezelfde functie zouden kunnen lamleggen.

Bronnen: http://bit.ly/1PQh204 - https://www.nucleairforum.be/energie/veiligheid
 

Terug naar het nieuwsoverzicht