{settings.product}

Bill Gates' reactorontwikkeling dupe van Trump

januari 2019 -

Bill Gates is medeoprichter van Microsoft Corporation en bestuursvoorzitter van het bedrijf TerraPower LLC, een onderneming, die zich ten doel stelde om in samenwerking met het Chinese CNNC, China National Nuclear Corporation, een nieuw type kernreactor, de Traveling Wave Reactor, te ontwikkelen. Vanwege nieuwe Amerikaanse regels heeft hij de samenwerking, die vastligt in een twee jaar oude overeenkomst, moeten beëindigen. Het plan om een prototype met een vermogen van 600 MWe te bouwen ten zuiden van Peking gaat daarom niet door. Bill Gates schreef in een blog ter gelegenheid van de afgelopen jaarwisseling, dat kernenergie ideaal is om klimaatverandering aan te pakken. Hij signaleert, dat de kostendaling van elektriciteit uit zon en wind het klimaatprobleem niet zal oplossen. Het probleem is immers het fluctuerende karakter van deze duurzame energiebronnen. Daarbij is niet verwachten, dat we weldra over voldoende spotgoedkope batterijen voor grootschalige elektriciteitsopslag kunnen beschikken. Dan blijft alleen kernenergie over, die dit probleem niet heeft. Bill Gates stelt vast, dat de VS geen wereldleider meer is op het gebied van de kerntechniek. Om die positie op het gebied van de geavanceerde kernenergie opnieuw te verwerven is meer geld nodig, als ook een modernisering van de regelgeving. Naar zijn mening zijn mogelijke veiligheidsproblemen met betere techniek op te lossen. De Traveling Wave Reactor is een natrium gekoelde snelle kweekreactor. De naam, Traveling Wave, impliceert, dat het vermogen in de reactor zich langzaam naar de buitenkant van de reactorkern verplaatst. De splijtstof blijft in de reactor zitten gedurende een periode van 40 jaar. De reactor kweekt zijn eigen splijtstof, waardoor hij gedurende zijn splijtstofcyclus geen splijtstof verbruikt. Dit in tegenstelling tot een lichtwaterreactor.

Meer informatie:

https://www.wsj.com/articles/trumps-tech-battle-with-china-roils-bill-gates-nuclear-venture-11546360589 en

https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Year-in-Review-2018

Terug naar het nieuwsoverzicht